Wat moet u doen in geval van brand?
Beschikken over een vluchtplan

Stel van tevoren een vluchtplan op zodat iedereen het huis zo snel en zo veilig mogelijk kan verlaten.

Duid voor elke kamer twee mogelijke vluchtroutes aan en zorg ervoor dat elk gezinslid hiervan op de hoogte is.

Zorg ervoor dat uw vluchtplan rekening houdt met de specifieke kenmerken van elk gezinslid, zoals met de leeftijd, de fysieke conditie, de slaapgewoonten en het hoorvermogen.

Leer kinderen dat ze zich nooit mogen verstoppen onder het bed of in een kast. Maak uw kinderen vertrouwd met het vluchtplan en met brandoefeningen alvorens 's nachts een brandoefening te houden wanneer ze slapen.

Laat het alarm ook afgaan terwijl u de brand- en vluchtoefeningen doet. Op die manier zullen kinderen het alarmsignaal associėren met de nood het huis te verlaten.

Verzamel buiten op een vooraf bepaalde plaats zodat u kunt controleren of iedereen het huis wel degelijk verlaten heeft.

Voer uw vluchtoefening minstens tweemaal per jaar uit.

Het huis verlaten

Raak niet in paniek, blijf kalm. Volg het vluchtplan.

Voel of de deur warm is - indien ja, gebruik dan de alternatieve vluchtroute.

Kruip op de vloer. Rook en hitte stijgen op, blijf dus zo dicht mogelijk bij de vloer.

Als uw kleding begint te branden, loop dan niet verder! STOP! Bedek -op de plaats waar u zich bevindt - uw gezicht; LAAT U OP DE GROND VALLEN en blijf over de grond ROLLEN om de vlammen te doven.

Zodra u het huis verlaten hebt

Bel de brandweer. Zorg ervoor dat u uw volledige naam en adres doorgeeft.

Tel of iedereen aanwezig is.

Betreed nooit een brandend gebouw. Alleen de brandweer, die snel ter plaatse zullen zijn, beschikken over de nodige uitrusting om de vlammen te trotseren.

Raak niet in paniek, blijf kalm, als u snel reageert volgens de bovenvermelde richtlijnen, verhoogt u de kans dat uw gezin een brand overleeft.


In het menu aan de rechterzijde van deze pagina staan links naar First Alert een leverancier van rookmelders.

Tevens staan er documenten over het plaatsen en onderhouden van rookmelders.