Aanhanger Kollum


De Aanhanger Kollum (Koelift)

Verdere gegevens volgen later.