Brandklassen

De verschillende soorten branden zijn verdeeld in zogenoemde 'brandklassen' met de volgende betekenissen:

KLASSE A

Dit zijn branden van vaste stoffen van hoofdzakelijk organische oorsprong, die in het algemeen onder gloedvorming verbranden. Voorbeelden zijn hout, papier, textiel enz. Die stoffen komen het meeste in woonhuizen voor.

BRAND Klasse A vaste stoffen                    BLUSMIDDEL TE GEBRUIKEN BIJ BEGIN VAN BRAND

 

1

2

3

4

5

6

materiaal

slangen-
haspel

nat-
blusser

schuim-
blusser

CO2 kool-
zuursneeuw
blusser

poederblusser

B.C.F.
blusser

P

PG

PM

oppervlaktebrand in stoffen zoals:hout, papier,textiel ed.

zeer goed

goed.

bruikbaar

bruikbaar

bruikbaar (4)

zeer goed

onbruikbaar

bruikbaar

kernbrand in stoffen zoals:
hout, poetskatoen en steenkool.

zeer goed

goed

bruikbaar

onbruikbaar

onbruikbaar

zeer goed

onbruikbaar

onbruikbaar

kostbare en onvervangbare
goederen in musea
archieven, verzamelingen e.d.

zeer goed(1)
schadelijk

goed(1)
schadelijk

schadelijk

bruikbaar

onbruikbaar

zeer goed

onbruikbaar

bruikbaar

stoffen die verhitting
gemakkelijk ontleden
zoals schuimrubber en -plastic

goed

bruikbaar

onbruikbaar

onbruikbaar

onbruikbaar

zeer goed

onbruikbaar

onbruikbaar

 KLASSE B

Dit zijn branden van vloeibare of vloeibaar wordende stoffen, zoals benzine, olie, verf, vet en teer.

BRAND Klasse B vloeistoffen                      BLUSMIDDEL TE GEBRUIKEN BIJ BEGIN VAN BRAND

 

1

2

3

4

5

6

materiaal

slangen-
haspel

nat-
blusser

schuim-
blusser

CO2 kool-
zuursneeuw
blusser

poederblusser

B.C.F.
blusser

P

PG

PM

benzine, benzol, verf, teer,lak, asfalt, vet, olie ed. niet mengbaar met water

onbruikbaar

gevaarlijk
(3)

bruikbaar

goed

zeer goed

goed

onbruikbaar

goed

vloeistoffen die mengbaar zijn met water zoals alcohol.

bruikbaar

onbruikbaar

onbruikbaar

goed

zeer bruikbaar

goed

onbruikbaar

goedKLASSE C

Dit zijn branden van gassen zoals aardgas, butaan en LPG.

BRAND Klasse C Gassen     BLUSMIDDEL TE GEBRUIKEN BIJ BEGIN VAN BRAND

 

1

2

3

4

5

6

materiaal

slangen-
haspel

nat-
blusser

schuim-
blusser

CO2 kool-
zuursneeuw
blusser

poederblusser

B.C.F.
blusser

P

PG

PM

uitstromend gas

onbruikbaar

onbruikbaar

onbruikbaar

bruikbaar

zeer goed

goed

onbruikbaar

goed

stoffen die met water een
brandbaar gas vormen
zoals: carbid, fosfide.

gevaarlijk

gevaarlijk

gevaarlijk

bruikbaar

zeer goed

goed

onbruikbaar

goedKLASSE D

Dit zijn branden van metalen zoals magnesium en aluminium. Deze branden komen in woonhuizen vrijwel niet voor.

BRAND Klasse D Metalen   BLUSMIDDEL TE GEBRUIKEN BIJ BEGIN VAN BRAND

 

1

2

3

4

5

6

materiaal

slangen-
haspel

nat-
blusser

schuim-
blusser

CO2 kool-
zuursneeuw
blusser

poederblusser

B.C.F.
blusser

P

PG

PM

magnesium, natrium,
kalium, aluminium

gevaarlijk

gevaarlijk

gevaarlijk

gevaarlijk

gevaarlijk

goed

zeer goed

gevaarlijkKLASSE D Elektra
Dit zijn branden in elektrische installaties zoals transformatoren,olieschakelaars en generatoren

BRAND Klasse D Elektra        BLUSMIDDEL TE GEBRUIKEN BIJ BEGIN VAN BRAND

 

1

2

3

4

5

6

materiaal

slangen-
haspel

nat-
blusser

schuim-
blusser

CO2 kool-
zuursneeuw
blusser

poederblusser

B.C.F.
blusser

P

PG

PM

schakelborden-, kasten
telefooncentrales,
transformatoren

gevaarlijk

gevaarlijk

gevaarlijk

zeer goed

bruikbaar
(5)

goed
(5)

onbruikbaar

zeer goedKLASSE F

Dit zijn branden met vet (frituur). Zie voor meer informatie: Vlam in de pan!!


En in geval van nood:
Betekenis van de bijschriften:

  1. Sproeistraal of nevel
  2. Schoon water
  3. Gevaarlijk door verspreiding van brandend vloeistof
  4. In combinatie met water
  5. Niet voorschakelinrichtingen