Brandwonden

Eerste hulp bij Brandwonden

Beoordeling
Beoordeel de huid op de plaats waar hij in aanraking is geweest met vuur,hete vloeistof of stoom door te kijken.
Deze beoordeling levert verschillende mogelijkheden
op.

 1. De huid is rood,licht gezwollen en pijnlijk.
  Conclusie: Eerstegraads brandwond.
  Actie: Koel met water.
 2. De huid is rood. licht gezwollen en pijnlijk en vertoont blaren (soms pas na enige tijd).
  Conclusie: Tweedegraads brandwond.
  Actie: Koel met water. Dek zo schoon mogelijk,bij voorkeur steriel, af.
 3. De huid is grauwwit (gekookt) of zwart (verkoold),heeft de normale soepelheid verloren en de brandplek zelf is niet pijnlijk (de omgeving van de brandplek wel).
  Conclusie: Derdegraads brandwond.
  Actie: Koel met water. Dek zo schoon mogelijk,bij voorkeur steriel, af.

Als de oorzaak van de verbranding nog niet is opgeheven,dient dit meteen te gebeuren. Kleding die aan de huid vast zit mag u niet los trekken. de hulp. Chemische stoffen op de huid kunnen ook tot ‘verbranding’leiden. In dit geval moet u de kleding zo snel mogelijk verwijderen (past u op dat geen andere lichaam delen van u of andere mensen in contact komen met de chemische stof). Daarna moet u de huid ter verdunning van de chemische stof ten minste 30 minuten afspoelen. Zorg ervoor dat de chemische stof daarbij niet over de intacte huid stroomt. Uitgebreide brandwonden kunnen tot shock leiden.


Het doven van vlammenHet koelenHet afdekkenHet wegspoelen van chemische stoffenNB
- Sommige chemische stoffen zijn vluchtig. Dit kan bij inademen gevaar opleveren, zowel voor het slachtoffer als voor de hulpverlener.