Contact en Disclaimer

Disclaimer
Copyright
Alle rechten voorbehouden. De gehele inhoud van deze website van Brandweer Kollum (teksten, afbeeldingen, foto’s, ontwerpen en andere zaken) zijn eigendom van de Brandweer van Kollum.

Zonder uitdrukkelijk schriftelijke toestemming van de Brandweer Kollum is het niet toegestaan om delen van deze website te gebruiken in andere websites of voor enige andere toepassing. Deze website kan gegevens bevatten die zijn beschermd door copyright en door andere wet- of regelgeving inzake copyright van derden en deze zijn derhalve dienovereenkomstig beschermd. Mochten er gegevens op deze website vermeld staan die onder een copyright van derden vallen dan is dit onbedoeld en zullen op uw (email) verzoek terstond worden verwijderd. Claims t.a.v. copyright zijn uitgesloten.

Verantwoording/aansprakelijkheid
Brandweer Kollum heeft deze website met zorgvuldigheid ontworpen en samengesteld naar beste kennis en weten. Toegang tot en gebruik van de website en de daarin opgenomen verwijzingen geschieden voor risico van de bezoeker ervan. Claims t.a.v. schade en garantie veroorzaakt door mogelijk onvolledige of incorrecte gegevens zijn uitgesloten.

Brandweer Kollum is op geen enkele wijze verantwoordelijk of aansprakelijk voor schade (ook niet voor indirecte- en/of gevolgschade) die kan voortvloeien uit bezoek aan en gebruik van deze website of de daarin aangebrachte verwijzingen.

Verwijzingen naar andere websites
Deze website bevat verwijzingen (hyperlinks) naar websites welke worden beheerd door derden. Brandweer Kollum is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze andere websites.

Webmaster
Onder goedkeuring van de Gemeente Kollumerland, de commandant van Brandweer Noord-Oost Friesland en de leden van de vrijwillige Brandweer Kollum,  wordt deze site van de vrijwillige Brandweer Kollum bijgehouden door de webmaster. De webmaster is tevens lid van de vrijwillige Brandweer van Kollum.

Contact
Opmerkingen of aanvullingen over/op deze site lopen uitsluitend via de webmaster van de site van de Brandweer Kollum met name http://www.brandweerkollum.nl en kunnen uitsluitend via de email via het emailadres webmaster@brandweerkollum.nl