Gevaarlijke stoffenGevaaretiketten
Volgens de internationale wetgeving is de etikettering van gevaarlijke stoffen voorgeschreven. Hieronder treft u een overzicht aan van de etikettering, zoals deze in Nederland verplicht is.

Klasse 1
Ontploffingsgevaarlijke stof
Klasse 2
Niet brandbaar, niet giftig gas
Klasse 3
Brandgevaarlijke vloeistof
Klasse 4.1
Brandgevaarlijke vaste stof
Klasse 4.2
Voor zelfontbranding vatbare stof
Klasse 4.3
Ontwikkeling brandbare gassen bij aanraking met water
Klasse 5.1
Oxiderende stof
Klasse 5.2
Organische peroxide, brandgevaar
Klasse 6.1
Giftige stof
Klasse 6.2
Besmettingsgevaar
Klasse 7
Radioactieve stof
Klasse 7
Radioactieve stof
Klasse 8
Bijtende stof
Klasse 9
Diverse gevaarlijke stoffen en voorwerpen

Gevaarsidentificatiebord
Alle voertuigen (over de weg of het spoor) die een gevaarlijke stof vervoeren, moeten aan de voor- en achterkant voorzien zijn van ten minste één rechthoekig oranje gevaarsidentificatiebord, zoals hieronder is afgebeeld. Worden er meer gevaarlijke stoffen door het voertuig vervoerd, dan moet het voertuig ook voorzien zijn van meerdere oranje borden. Het bord is onderverdeeld in twee gedeelten.


Het bovenste gedeelte zijn cijfers aangebracht die een codering vormen voor het gevaarkarakter van de stof, het gevaarsidentificatienummer. In het onderste gedeelte staat het stofidentificatienummer.

Gevaarsidentificatienummer
Het gevaarsidentificatienummer geeft nadere aanwijzingen over de gevaren van de betreffende stof.

 

Primair gevaar (klasse) Bijkomende gevaren
2 Gas 1 Explosiegevaar
3 Brandbare vloeistof 2 Er kan gas vrijkomen
4 Brandbare vaste stof 3 Gevaar voor ontbranding
5 Oxiderende werkende stof of organische peroxide 5 Gevaar voor oxiderende werking
6 Giftige stof 6 Gevaar voor vergiftiging
7 Radioactieve stof 7 Gevaar voor radioactiviteit
8 Bijtende stof 8 Gevaar voor corrosie
  9 Gevaar voor heftige reactie als gevolg van spontane ontleding of polymerisatie


Stofidentificatienummer
Het stofidentificatienummer bestaat uit vier cijfers en is gebaseerd op de stofnummers van de 'Lijst gevaarlijke stoffen' van de Verenigde Naties. In deze lijst staat bijvoorbeeld 1203 voor benzine.