Nieuws van Brandweer Kollum 2010

Update 09-04-2014

18 december 2010
Overdracht nieuwe Unimog op Schiermonnikoog

SCHIERMONNIKOOG - Op zaterdag 18 december om 11.00 uur werd het nieuwe multifunctionele blusvoertuig van de Brandweer Schiermonnikoog in gebruik genomen (Unimog met One-Seven blussysteem)in de brandweerkazerne op Schiermonnikoog.

De overdracht van dit voertuig werd gedaan door de firma BMT (dhr. Lont) aan burgemeester Swart van de gemeente Schiermonnikoog. Een demonstratie van de mogelijkheden van dit nieuwe voertuig behoorde tot het programma. Vijf brandweerlieden van Kollum waren hier bij aanwezig.

© Foto’s: Brandweer Schiermonnikoog

8 december 2010

Agrarische Jongeren Kollumerland te gast bij de brandweer

KOLLUM - Woensdagavond heeft de Agrarische Jongeren Fryslân, afdeling Kollumerland (AJF-K) een bezoek gebracht aan brandweer in Kollum. Doel van deze avond was om kennis op te doen wat de brandweer voor de boeren kan betekenen. De avond startte met een diapresentatie onder leiding van postcommandant Albert Hoof. Hierin werd uitleg gegeven om over het materiaal waarover de brandweer beschikt en waarvoor de brandweer allemaal kan worden gealarmeerd.

In de regio zijn vele boeren bedrijven. Een groot aantal keren per jaar word de brandweer verzocht assistentie te verlenen in de agrarische sector. Te denken valt dan aan een dier in de sloot of in een (mest) put. Voor dit soort gevallen beschikt de brandweer over een speciale uitrusting. Met speciale pakken kan een mestkelder worden betreden. Vaak is dit voor de boer zelf onmogelijk omdat in de put vele giftige gassen zijn, die iemand zonder beschermende middelen fataal kan worden. Ook is in de kazerne van Kollum een speciale koetakel aanwezig die op elke gewenste locatie kan worden ingezet.

Na de presentatie werd in de kazerne een rondleiding gegeven. De jongeren vonden het zeer interessant om te zien wat de brandweer allemaal in huis heeft. Vaak word er gedacht dat de brandweer alleen kan worden geroepen bij een brand of een ernstig ongeval. Bij een dier in de sloot of put word er vaak niet bij stil gestaan dat ook dan de brandweer de helpende hand kan bieden. De avond werd afgesloten met een drankje in de kantine.

De AJF is er voor alle agrarische jongeren tussen de 16 en 35 jaar. Jongeren hebben immers een eigen mening over het landbouwbeleid en hebben hun eigen visie op de agrarische sector. Daarom hebben ze een eigen organisatie; plaatselijk en provinciaal is dit de AJF, en landelijk het NAJK in Utrecht. De AJF heeft bijna 1000 leden, verdeeld over 26 afdelingen verspreid over heel Friesland.

Contact, gezelligheid, informatie en uitwisseling van ervaringen zijn belangrijk binnen de AJF. Er worden regelmatig excursies, regio - en discussieavonden, een studiedag, workshops en een ludieke activiteit georganiseerd. De onderwerpen die aan bod komen tijdens de verschillende avonden helpen de jongeren een beeld te vormen van hun eigen agrarische toekomst.

© Foto's en Tekst: Jan Beets
6 december 2010

Brandweer oefent ernstig ongeval

BUITENPOST - Maandagavond hebben de brandweerkorpsen van Buitenpost en Kollum gezamenlijk een oefening gehouden. Op het terrein van Enitor en Niek Dijkstra transport bv in Buitenpost was een verkeersongeval in scene gezet. Vier auto’s waren met elkaar in botsing gekomen en bij het ongeval was ook een oplegger van een vrachtwagen betrokken. Van de vier betrokken voertuigen lag er 1 op de kop, en 1 op de zijkant.

De brandweer van Buitenpost kwam als eerste ter plaatse en riep gelijk de hulp in van korps Kollum. De bevelvoerder van Buitenpost had ondertussen een inventarisatie gemaakt en op basis daarvan had hij een taakverdeling voor de Buitenposter en Kollumer brandweerlieden. Een slachtoffer was al snel uit zijn auto bevrijd zodat er nog drie voertuigen over bleven.

De rechter nam Buitenpost voor zijn rekening, de linker was voor Kollum en het middelste voertuig werd door beide korpsen gezamenlijk open geknipt. Door middel van verschillende technieken werden de slachtoffers uit hun benarde positie gehaald. Het terrein en kantine van Enitor en Niek Dijkstra werd dankbaar gebruik van gemaakt. De slachtoffers werden naar de warme kantine gebracht wat functioneerde als ziekenboeg. Beide korpsen kunnen terugkijken op een geslaagde en leerzame oefening.

© Foto's en Tekst: Jan Beets (zie ook fotoboek)

27 november 2010

Sinterklaasfeest Brandweer 27 november 2011

Ook dit jaar heeft Sinterklaas met zijn Pieten weer een bezoek gebracht aan de kinderen van de brandweer van Kollum.

’s Middags om 16:00 uur zaten alle kinderen uit volle borst te zingen en vol verwachting op de komst van de Sint en zijn Pieten te wachten. Opeens kwamen er twee Pieten aan op een tandem. De pieten waren wat overstuur want ze waren de sleutel van de kadootjes kast kwijtgeraakt bij een eerder bezoek in de kazerne.

Omdat de Sint hier niets van mocht weten vroegen de Pieten aan de kinderen om mee te helpen zoeken. Gelukkig werd de sleutel snel gevonden en gingen de Pieten terug om Sinterklaas op te halen in de brandweer auto. Toen de Sint met zijn Pieten dan eindelijk aankwam werd hij onder een luid gejuich ontvangen.

Alle kinderen mochten even bij de Sint komen en voor een ieder had de Sint dan ook een kadootje en een zakje snoep. Ook de brandweer mannen zelf heeft de Sint dit jaar niet vergeten, ze moesten allemaal bij Sinterklaas komen en met zijn allen een liedje zingen. Als dank voor hun inzet als brandweer vrijwilliger had de Sint voor alle brandweer mannen een paar lekkere warme brandweer pantoffels mee genomen. Nadat alle kado’s waren uitgepakt was er voor de kinderen nog een mooie Sinterklaas film en hebben we met zijn allen nog patat en frikandel gegeten.
2 november 2010

Kollumer Postcommandant 50 jaar

KOLLUM - Dinsdag werd Albert Tjerk Hoof 50 jaar. Hoof is al jaren lang lid van de vrijwillige brandweer in Kollum. Traditiegetrouw bij het kollumer korps word een jarige abraham door de collega’s even in de belangstelling gezet.

Zo ook bij Albert, dinsdag in alle vroegte werd de tuin van zijn woning in Kollum van de nodige versierselen voorzien. Uiteraard ontbrak een groot spandoek met een toepasselijke leus niet. Albert Tjerk Hoof is is bij de brandweer actief als postcommandant en bevelvoerder.

Foto en Tekst: Sake Beerstra/Jan Beets
25 oktober 2010

Brandweer in N.O.Friesland leert nieuwe blustechniek.

Kollum/Wijster.De beroepsondersteuning van de brandweerkorpsen in N.O. Friesland heeft de afgelopen periode een ronde langs de kazernes gedaan om de brandweerlieden bijscholing te geven in een nieuwe blustechniek.
Deze in Zweden ontwikkelde methode is gericht op het koelen van brandgassen met een fijne waternevel onder hoge druk, in geval van een binnenbrand.

Brandgassen zijn ontledingsprodukten die door grote hitte uit vaste stoffen als hout of kunststoffen worden gedreven en explosief kunnen ontbranden, wat enorm risicoverhogend is.
Door de temperatuur van deze brandgassen naar beneden te brengen is het mogelijk op een relatief veiliger manier de brandhaard dicht te naderen en met erg weinig water een blussing te realiseren.

Afgelopen maandagavond ging de Kollumer brandweer naar het brandweeroefencentrum in het Drentse Wijster, waar de nieuwe techniek in de praktijk kon worden geoefend waarbij werd gewerkt in temperaturen tussen 500 en 600 graden celsius.

Foto's en Tekst: Sjoerd en René van der Ploeg
Oktober 2010

Weber rescue dagen 2010

Van 1 t/m 3 oktober hebben de Internationale Weber Rescue dagen 2010 weer plaatsgevonden, dit keer in Hermsdorf (Duitsland). Er waren ca 400 brandweer mensen van 20 nationaliteiten die hieraan mee hebben gedaan. Vanuit Noord Oost Friesland waren Henk vd Lei (brw Dokkum) namens de brw NOF en Sander Bosma(brw Kollum) namens de brw Drenthe aanwezig samen met nog 16 Nederlandse collega brandweermannen.
Deze dagen worden georganiseerd door de firma Weber, fabrikant van Hydraulisch Redgereedschap. De dagen staan in het teken van demonstratie en het zelf toe passen van de nieuwste technieken op het gebied van technische hulpverlening bij de brandweer.
De deelnemers konden de nieuwste kniptechnieken toepassen op splinternieuwe auto's die beschikbaar gesteld waren door o.a audi, bmw, mercedes en vw. Dit is een behoorlijke uitdaging voor de brandweer, de nieuwe voertuigen zitten boordevol veiligheidvoorzieningen zoals stoel,stuur en plafond airbags maar ook verstevigde balken in portieren en stijlen. Deze voorzieningen vereisen voor de brandweer een andere techniek voor het toegang verschaffen in een auto die betrokken is bij een aanrijding, om op een veilige manier een slachtoffer te bevrijden. Tijdens deze dagen was er een Nederlandse filmploeg aanwezig. De Nederlandse acteur John Jones bekend van de comedy serie Sam Sam is bezig met een documentaire te maken over het leven bij de brandweer. In de documentaire zal aandacht gegeven worden over het opleiden en oefenen van de brandweer, maar ook zullen diverse uitrukken worden gefilmd van brand en hulpverlening en zal het onderlinge sociale aspect bij een brandweerploeg belicht worden. John Jones is zelf ook gediplomeerd brandweerman en rukt in zijn woonplaats mee uit bij de vrijwillige brandweer.
Na afloop van de rescue dagen zijn de deelnemers moe maar voldaan weer huiswaarts gekeerd. Er zijn genoeg indrukken en nieuwe technieken geleerd die men over zal brengen naar de brandweer mensen van de eigen posten.

25-09-2010

Oefencaroussel brandweer Noordoost-Friesland

KOLLUM - Zaterdag vond er wederom een brandweer oefencarousel plaats in Noord Oost Friesland, georganiseerd door de vrijwillige brandweer. Deze dag werd er op zes lokaties oefeningen gedraaid met verschillende scenario’s. Onder andere brand inzet, technische hulpverlening en gevaarlijke stoffen.

Het doel van deze dag was door middel van het oefenen van verschillende scenario’s de vaardigheden van de brandweer te vergroten en gelijk een stukje samenwerking en teambuilding tussen de korpsen van in Noordoost-Friesland. Deelnemende en organiserende korpsen waren Anjum, Buitenpost, Damwâld, Dokkum, Kollum, Ternaard en Surhuisterveen.

Ook ging deze dag een delegatie van brandweerlieden uit Roemenië mee naar de verschillende oefenlocaties. In Roemenië moeten ambulance en brandweer vaak afstanden afliggen zo groot als heel Friesland. Voor de Roemenen wel mooi en leerzaam om te zien hoe het met de hulpverleningsdiensten in Nederland is gesteld.

Kollum, Mr Andreaestraat
In Kollum werd de oefening gehouden bij Garage Beerda. Hier was een monteur met zijn handen bekneld geraakt onder een auto die op de reperatiebrug stond. De brug was defect geraakt, waardoor de auto een stuk naar beneden viel. Hierbij was er ook nog een beginnende brand in het motorgedeelte. Voor de verschillende brandweerkorpsen de taak om de brand zo snel mogelijk te blussen en het slachtoffer vakkundig te bevrijden. 

Lauwersoog – Visserijhaven
De oefening op Lauwersoog werd gehouden op een oude reddingsboot. Hier was brand uitgebroken in de machinekamer en een slachtoffer werd vermist. Het slachtoffer werd terug gevonden in de nauwe ruimte van de machinekamer. 

Oostrum – Steenfabriek
Hier was brand uitgebroken in een XTC-laboratorium in de Oude Steenfabriek. Een buitenlandse man, waar het laboratorium van was, probeerde te verhinderen dat de brandweer naar binnen ging. Achteraf bleek er binnen nog een slachtoffer te liggen die gered moest worden. 

Dokkum – Oostergoweg /Energieweg
Bij een autobrand op de Oostergoweg in Dokkum was een automonteur gewond geraakt. Een automobilist die langs reed schrok van de vlammen, en raakte naast de weg. Hier kwam hij in botsing met een heftruck. Aan de brandweer de taak om samen met de ambulancedienst het slachtoffer te bevrijden, de autobrand te blussen en te voorkomen dat twee acetyleencilinders aan de vlammen ten prooi vielen. 

Dokkum, Hantumerweg/Learmune
Bij een brand in de oude vestiging van de JJ Boumaschool waren twee personen vermist. De conciërge was onduidelijk geweest naar de meldkamer waardoor onduidelijk was hoeveel vermisten er waren en wat de omvang van de brand was. De brandweer moest de brand blussen en de twee slachtoffers uit het gebouw halen. Omwonenden dachten dat het om een echte brand ging, en waarschuwden de politie. Toen deze ter plaatse kwam bleek al snel dat het om een oefening ging. 

Voor een foto reportage van deze grote oefening ga je naar de site van Radio NOF waar de toto's zijn gemaakt door Jan Beets / Hillie van Dijk / René van der Ploeg

Deze tekst is overgenomen van Radio NOF

30-08-2010

Brandweer Kollum en Brandweer Buitenpost oefenen samen.

Oefening in koetshuis bij Fogelsanghstate Veenklooster

VEENKLOOSTER - Rook uit het koetshuis en veel brandweerauto’s op het plein. Wie vanavond langs museum Fogelsanghstate in Veenklooster reed zou zo geloven dat het ging om een echte brand. Maar schijn bedriegt want het bleek te gaan om een gezamenlijke brandweeroefening van de korpsen Buitenpost en Kollum, welke was opgezet door een aantal brandweermannen uit Buitenpost. Het scenario was dat er brand was in het koetshuis naast Fogelsanghstate in Veenklooster. Hierop werd rond 19:45 brandweer Buitenpost opgeroepen, en even daarna brandweer Kollum.

Bij de brand in het oude pand zou 1 slachtoffer vermist zijn. Het hoofd BedrijfsHulpVerlening was aanwezig, evenals de sleutelhouder van het pand. Brandweer Buitenpost kwam ter plaatse, enkele minuten later gevolgd door de brandweer van Kollum welke voor de waterwinning zou zorgen. Gelijk werd een binnenaanval ingezet in het koetshuis. Het slachtoffer was al gauw gevonden waarna de brandweer de vlammen verder ging afblussen zodat er geen doorslag naar het middelste gedeelte van het museum zou zijn. Het was een leerzame oefening voor beide korpsen.

© Foto's en Tekst: Jan Beets
© Foto's : René van der Ploeg
19-06-2010

Brandweer Kollum op bezoek bij de KNRM te Lauwersoog.

LAUWERSOOG - Afgelopen maandag is het brandweer korps van Kollum op bezoek geweest bij de KNRM te Lauwersoog.

Bij aankomst werd ploeg Kollum opgesplitst in 2 groepen.  Eén groep kreeg een enthousiaste uitleg over het hoe en wat van de KNRM. De tweede ploeg ging samen met enige leden van de reddingsmaatschappij op de reddingsboot Annie Eeltje Jacoba. Het brandweerkorps kreeg eerst uitleg over het reddingsschip. Daarna werd gezamenlijk een oefening uitgevoerd van een drenkeling op zee. De drenkelingen werden gespeeld door diverse mensen van Brandweer Kollum.  Even later wisselende de ploegen. Bij terugkomst in de haven van Lauwersoog werd de oefening nog geëvalueerd. Beide ploegen waren zeer tevreden over de oefening en de uitleg over de KNRM. Nu bleek dat de reddingsmaatschappij en de brandweer toch wel raakvlakken hebben op het gebied van hulpverlening. Het was een zeer nuttige oefening en een leuke ervaring voor het brandweerkorps.

© Foto's: Sake Beerstra
© Tekst: Siebe de Jong
12-06-2010

Brandweer Kollum 2e op de Brandweerrally van Dokkum

DOKKUM - Zaterdag werd voor de 33e keer de jaarlijkse brandweerrally van Dokkum gehouden. Tijdens de rally moesten de korpsen diverse spelletjes doen waarbij de tijd werd gemeten. Alle tijden bij elkaar opgeteld leverde een winnaar op. Dit jaar waren de spelletjes in en rondom het centrum van Dokkum. Namelijk: het Noorderbolwerk, Westerbolwerk, Bronlaan, Diepswal, de Zijl, Harddraversdijk en de brandweerkazerne moesten worden bezocht om een proef af te leggen.

Dit jaar deden er 21 korpsen mee aan de rally; Vlieland, Kollum, Gytsjerk, Buitenpost, Menaldum, Marssum, Leeuwarden, Noordwolde, Drachten, Appelscha, Gorredijk, Ameland, Ferwert, Harlingen, Franeker, de Westereen, Roden, Anjum, Grootegast, Nieuwehorne en Damwâld.
De winnaar van dit jaar was korps Ferwert, de nummer twee was korps Kollum. Damwâld heeft z'n nummer 1 positie van vorig jaar proberen te verdedigen, maar zij kwamen niet verder dan plaats nummer 3.

Na de prijsuitreiking was het tijd voor de Chinese maaltijd. Na het eten was ging iedereen zich opmaken voor defilé met alle deelnemende voertuigen. Met zwaailicht en sirene aan gingen alle korpsen een ronde door Dokkum. Waarna men terug kon keren naar de kazernes. 

© Tekst: Ben de Jager (RadioNOF)
© Foto's: Siebe de Jong en Tjibbe de Boer.

Foto's in het fotoboek klik hier
03-06-2010

Groep 4 van Julianaschool op bezoek bij de Brandweer van Kollum


Op donderdag 03 juni 2010 ging groep 4 van de Koningin Julianaschool in het kader van beroepen naar de Brandweerkazerne te Kollum. In de kazerne werden ze door 4 brandweerlieden ontvangen en eerst getrakteerd op drinken en een koek. Hierna hield Siebe de Jong een presentatie over de brandweer. 

Na de presentatie was er voor de kinderen gelegenheid om vragen te stellen. Hier kwamen zeer goede vragen en opmerkingen naar voren. Na de presentatie werd groep 4 in 3 gelijke groepjes verdeeld. Eén groep ging onderleiding van Sjoerd van der Ploeg een fiets kapot knippen. Ploegje twee ging samen met Johannes Pel lekker met water knoeien. De kinderen en de juffen mochten even voelen hoe moeilijk het is om een lagedruk slang beet te houden en er mee te spuiten. Groep drie ging met Andries Oppersma de kazerne en het brandweervoertuig bekijken. Tevens mochten de kinderen even de brandweerkleding aan hebben. 

Na de drie onderdelen hebben de beide juffen nog even de uitrukkleding van de brandweer samen met ademlucht om gehad. Zo zijn de kinderen met de juffen op de foto gekomen bij de grote brandweerauto. Hierna konden de kinderen nog vragen stellen. De kinderen zijn met de brandweerauto weer naar school gebracht en natuurlijk ging daarbij even de sirene aan. Het was zowel voor de kinderen als voor de brandweer een geslaagde morgen. 

© Tekst: Siebe de Jong 
© Foto's: Hinke de Jong
03-05-2010

Brandweer Kollum oefent bedrijfsongeval

Op deze oefenavond waren we te gast bij Constructiebedrijf Starko uit Kollum.
In de loods van Starko was een bedrijfsongeval in scène gezet waarbij diverse zaken met betrekking tot HV aan de orde kwamen. Stabilisatie, luchtkussens, dommekracht enz.... waren de zaken die tijdens deze oefening allemaal aan bod kwamen.
Een behoorlijk intensieve oefening waarbij ieder zijn deel wel weer heeft bijgespijkerd of geleerd.
26-04-2010

Bewoners van Talant en Tjaskerhiem op bezoek bij Brandweer Kollum

De oefenavond van de Brandweer van Kollum ging deze keer anders dan dat we gewend zijn. Vanavond hadden we de bewoners van Tallant en Tjaskerhiem op bezoek. Er werd uitleg gedaan over de diverse brandweer zaken en natuurlijk even knippen in oude fietsen en "blussen". In hef fotoboek staat een fotoimpressie van deze zeer geslaagde avond.

De foto's zijn gemaakt door Tjibbe de Boer.
21-04-2010

Grote brandweeroefening in Ferwert

Woensdag 21 april 2010

FERWERT - Woensdagavond werd een grote brandweeroefening gehouden door brandweer Noordoost-Friesland in Ferwert. De korpsen Kollum, Anjum, Ternaard, Surhuisterveen en Buitenpost namen hier aan deel. De oefening betrof een grote brand in de bedrijfsgebouwen van mechanisatiebedrijf WIFO-Anema b.v. aan de Hegebeintumerdyk. Door nog onbekende oorzaak was er een forse binnenbrand ontstaan.

Een viertal slachtoffers werden verrast door de enorme rookontwikkeling en konden het pand niet meer tijdig verlaten. Meerdere korpsen was nodig om de slachtoffers veilig te stellen en de brand te blussen. Hierbij werd ook het grootwatertransport ingezet, wat onderdeel maakt van korps Buitenpost. Hierdoor kon met over voldoende bluswater beschikken. De oefening werd succesvol afgesloten en is weer zeer leerzaam geweest.

Voor deze gelegenheid maakte de groep van Kollum gebruik van de TS2 van Dokkum zodat TS Kollum achterbleef in Kollum voor de dekking van het uitruk gebied.
© Foto’s en tekst: Jan Beets
19-04-2010

Brandweer Kollum oefent HulpVerlening

Zoals elke maandag avond ook deze avond weer een oefening. Deze keer onder begeleiding van Henk van de Lei een uitgebreide oefening in het bevrijden van mensen uit auto's.
Speciaal voor deze gelegenheid waren er een aantal autowrakken geregeld waarop wij naar hartelust konden oefenen. Een aantal nieuwe methodes en trucjes
geleerd want auto's veranderen en worden steeds minder toegankelijk van buitenaf. Dat komt omdat auto's steeds veiliger worden en dat is mooi voor de mensen die er in zitten maar als ze er in zitten en ze moeten eruit dan is dat voor de brandweer een extra handicap. Nu hadden we geen nieuwe auto's tot onze beschikking maar onder begeleiding van Henk konden we hier toch wel min of meer mee aan de slag. En zoals gezegd het was een geslaagde oefening.
14-01-2010

Bernardschool op bezoek bij de Brandweer van Kollum

woensdag 14 april 2010
KOLLUM - Vanmorgen waren groep 1 en 2 van CBS Prins Bernhardschool op bezoek bij de brandweer kazerne te Kollum. De brandweer was het thema waarover de kleuters van de afgelopen twee weken hebben gewerkt..Een thema dat erg aanspreekt, bij jongens, maar ook bij meisjes. Er werd dan ook gesproken ,gezongen ,gewerkt,gelezen en gespeeld over de brandweer.

Maar met een thema als de brandweer kon een bezoek aan de brandweer niet uitblijven. Zo vertrokken de kinderen opgewekt van school. Bij de brandweerkazerne aan gekomen stonden de brandweermannen ze al op te wachten. De hele groep ging naar de Kantine, daar kregen de kinderen even uitleg van Siebe de Jong wat er alzo gebeurt bij de brandweer. De kinderen mochten een kijkje nemen in de brandweer auto, men mocht een fiets door knippen,en spuiten met een echte brandweer spuit.

Als spetterend einde van de excursie werden de kinderen per brandweerauto terug gebracht naar school. Iets wat menig kleuter zich nog lang zal herinneren.

© Foto's en tekst: Sake Beerstra
28-03-2010

Brandweer Kollum zet Interventieteam inNaar aanleiding van de recente ontwikkelingen in de politiek over de kosten van de Brandweer, is er bij het altijd innovatieve Kollumer brandweerkorps gezocht naar alternatieven om te kunnen bezuinigen. Er wordt gesproken dat de burger meer zelf moet doen aan preventie, door bijvoorbeeld rookmelders te plaatsen. Maar dat station zijn ze in Kollum 2 jaar geleden al gepasseerd door samen met de Gemeente Kollumerland een wel zeer geslaagde rookmelder actie te voeren. Destijds zijn er duizenden rookmelders door het korps aan de man gebracht.
Nu blijkt dat de brandweer te duur gaat te worden, wat vooral te maken heeft met de aangescherpte regelgeving, zoekt men naar mogelijkheden om de burger zelfredzamer te maken. Door deze bezuinigingen zou de dienstverlening van de brandweer aan de burgers wel eens in gevaar kunnen komen en dat mag en kan nooit de bedoeling zijn. Professionalisering en schaalvergroting kosten veel geld, en voorbeelden zijn er genoeg van; kijk maar naar de Politie. Door deze verschuivingen blijft er meer geld hangen in het kantoor dan op de eigelijke werkplek.Zo zijn er bijvoorbeeld plannen om in plaats van 6 maar 4 man op een eerste uitruk te zetten en die bijvoorbeeld te kazerneren.

Factoren als verkeersremmende maatregelen en vrijwilligers die vaak in nieuwbouw verder van de brandweerkazerne af wonen maken het er voor de brandweervrijwilliger niet altijd gemakkelijker op. Gelukkig hebben ze in Kollum een grote groep vrijwilligers, maar toch denken ze in het Kollumerkorps altijd vooruit. Binnenkort starten de Kollumer spuitgasten een proef met een snel inzetbaar team. Dit zogenaamde Interventie team bestaat uit 2 man op een motor met blus- en communicatie middelen. En voorzien van nieuwste technieken waaronder bijvoorbeeld een hoogstaand technologisch snufje; de warmtebeeld camera. Dit Interventie team is sneller ter plaatse en kan voorbereidingen treffen en de aard van het voorval in kaart brengen. Dit idee is niet nieuw, in Roemenië waar het Kollumer korps contacten heeft met het korps uit Praid doen ze het eigenlijk al jaren op deze manier. De commandant rijdt eerst naar het plaats delict en bepaalt daarna de inzet van mens en materieel. De Kollumers zetten dit idee uit Praid om in het snelle aanvalsteam waarbij wel daadwerkelijk door de beide heren actie ondernomen kan worden. De proef van het interventieteam zal ongeveer een half jaar gaan duren en daarna zal dit worden geëvalueerd. Uiteraard zal de gewone uitruik, de tankautospuit met minimaal 6 man, ook achter dit team aansluiten. Speciaal voor dit doel zijn een paar brandweermensen getraind en zij willen zich graag aan het publiek voorstellen. Aanstaande donderdagmiddag om 17:00u kunt u kennis maken met deze brandweerlieden en zal er een kleine demonstratie zijn bij de brandweer kazerne achter het gemeentehuis. U bent van harte welkom.

Technische specificaties interventie team:

·        Suzuki 600 cc motor vzv optische en geluidsignalen  en striping conform de eisen van het ministerie van bzk.

·        2 speciaal getrainde brandweermensen vzv standaard brandweer uitrusting met ademlucht bescherming en communicatie middelen, tevens vzv de nieuwste en hypermoderne warmtebeeldcamera.

·        Blussysteem: exploded steam fire blussing (eenheid is vzv 2x 10 l blusstof)

Bij dit blussysteem wordt onder hoge druk de vlammen geneutraliseerd en een schuimlaag zorgt dan voor afdekking van de brandbare stof zodat herontsteking wordt voorkomen. Dit systeem heeft een worplengte van 10 m.
06-03-2010

Jaarlijkse feestavond voor brandweer Kollum

BURUM - Zaterdagavond werd de jaarlijkse feestavond gehouden voor de leden van brandweerkorps Kollum. Dit jaar werd deze avond gehouden in het Dorpshuis in Burum. Traditioneel worden op deze avond oorkondes uitgedeeld aan jubilerende brandweermannen en de behaalde diploma’s uitgereikt. Aan burgemeester Bilker van gemeente Kollumerland C.A. de eer om dit te mogen doen
Jan André Gietema ontving een oorkonde voor 12,5 jaar bij de vrijwillige brandweer. De burgervader beloofde er ook nog een speciaal cadeau bij, maar deze was er nog niet. Daarnaast ontvingen Thomas Heslinga en Wilco van Loo het diploma “brandwacht Manschappen” en Johannes het diploma “Hoofdbrandwacht”. Uiteraard kregen alle vier heren bloemen voor de behaalde prestatie.

© Foto’s: Jan Beets en Brandweer Kollum

15-02-2010


De brandweer van Kollum heeft maandagavond een tweetal geslaagde oefeningen gehad op twee locaties. Bij de brandweerkazerne werd met het hulpverleningsgereedschap op een sloopauto geoefend. Onder andere de dashboard roll kwam aan bod. Hier creëren de brandweermannen met behulp van een hydraulische ram ruimte door het dashboard naar voren de drukken. Via deze manier kan een slachtoffer uit een autowrak kan worden bevrijd.
En de andere oefening was aan de Willem Loréweg, in de loods van een collega-brandweerman. Hier werd een brand gesimuleerd, waarbij een vermist persoon was. Hij had een steekvlam in zijn gezicht gekregen, en kon dus niks meer zien. Ook kon hij het pad terug niet meer vinden. Het slachtoffer bleek achterin de loods te zitten, achter een nauwe kier. De brandweermannen hebben het slachtoffer uit zijn benauwde optrek bevrijd. 
Ook werd er geoefend in het aantrekken van het gierpak. Dit pak beschermd brandweerpersoneel, en de ademluchtautomaten tegen gier in een gierkelder, zodat men niet bedwelmd raakt, en de apparatuur niet beschadigd raakt.

©Foto’s: Sjoerd en René vd Ploeg.
Tekst: Rene vd Ploeg
01-02-2010

EHBO bij de Brandweer van Kollum

Oefening baart kunst en dat geldt zeker met het oefen van de AED en de reanimatie.
Jan van der Bij kwam ons deze avond weer bijscholen en opfrissen in het werken met de AED en natuurlijk de reanimatie. Ook overige onderdelen van de EHBO waar wij mee te maken krijgen werden niet vergeten zoals bijvoorbeeld de stabiele zijligging enz. enz.

We hebben er weer een zeer leerzame avond aan over gehouden.
01-01-2010

De korpsleden van Brandweer Kollum wensen u een gezond en vooral veilig 2010 toe.