Nieuws van Brandweer Kollum 2011

Update 09-04-2014

Alleen te openen in Google Earth 28 december 2011.

De theorie wint het van de praktijk.


Vandaag is er volop in de media aandacht geschonken aan het nieuwe brandweer beleid van de Veiligheids regio Friesland. Belangrijk in deze nieuwe Veiligheids regio moet zijn de veiligheid van de burger. Het maakt de gebruiker van de Hulpverleningsdiensten immers niet uit van wie die rode / gele of blauwe auto nu is die voorrijd. Als men maar adequaat en snel geholpen wordt.
Met de invoering van de nieuwe Meldkamer Noord Nederland (MKNN) in Drachten is er echter wel het een en ander gebeurt wat ons inziens niet ten goede komt van de veiligheid van onze burger. Dat geldt niet alleen voor Kollumerland maar evengoed ook voor andere gemeentes. Wij als korpsleden zijn niet op de hoogte gesteld van veranderingen in het uitruk gebieds, zelfs onze burgemeester (hoofd van de brandweer) was er niet van op de hoogte dat dit per 1 november reeds was ingevoerd.

Een korps wat uitrukt moet bestaan uit minimaal 6 mensen, 1 bevelvoerder, 1 chauffeur en 4 manschappen. We gaan er vanuit dat elk brandweerkorps op hetzelfde opleiding- en kennisniveau zit. Dus in de basis moet het wat dat betreft niet uitmaken welk korps de hulpverlening doet. Maar er zijn wel bijkomende zaken die van belang zijn die de kwaliteit van de brandweerzorg in hoge mate beïnvloeden. Van groot belang is het dat het korps snel ter plaatse is, maar ook dat een korps bekend is met plaatselijke omstandigheden. Wij als Kollumer Brandweerkorps worden nu aangesproken hoe het mogelijk is dat het Brandweerkorps uit Zoutkamp een hulpverlening in Kollumerpomp (11,4 km = 14 minuten) moet gaan doen in plaats van het Kollumerkorps (6,9 km = 9 minuten). Nog een voorbeeld in zuid Kollum ligt het buurtschap Augsbuurt voor Kollum is dit 2,7 km en nu volgens de nieuwe indeling door Buitenpost os 4,3 km. En zo zijn er veel meer gebieden die vraagtekens oproepen bij de korpsleden maar ook bij bewoners van Kollumerland.
Het is geenszins de bedoeling om collega korpsen af te vallen want daarvoor werken wij als Friese Korpsen al veel te lang samen. Maar het gaat om het gemis van groot stuk "GBV" het Gezonde Boeren Verstand.

De kennis van welk korps dan ook in Nederland maar met name nu Noord Oost Friesland is gebaseerd op kennis en kunde. We worden getraind in hoe we het moeten doen daarvoor zijn de jarenlange studie en oefeningen wel het voorbeeld. Maar ook de kennis van panden, buitengebieden, riscopanden- of gebieden is van groot belang. In de jaren die je bij de brandweer bent leer je waar de brandkranen zittten, weet je waar goed "open" water te krijgen is. Ken je de mensen die je eventueel kunnen helpen met extra materiaal zoals kranen of tracktoren. Dat soort zaken zijn vaak van cruciaal belang bij de hulpverlening.

Het nieuwe MKNN model wat er nu ligt gaat over het grootste deel over theorie. Een computer rekent uit wie het snelste ergens zou kunnen zijn. Maar een computer weet niet hoe de mensen heten die er wonen. Kennen de buurschappen niet en is er zelfs nooit geweest. Weet ook niet waar het open water is. Als je bekend bent in een bepaald gebied of met een pand heb je veel tijd gewonnen.
Schrijnend voorbeeld van hoe het met computers werkt is wel de laatste uitruk die wij hebben gehad. Dit was gelukkig niet een zaak van leven of dood, nou in ieder geval niet van menselijk leven. Op 1e kerstdag werden wij opgepiept voor dieren te water, ter plaatse blijkt dat het er nogal wat zijn dus vragen wij om een OVD (officier van dienst) en bijstand van onze collega's van brandweer Buitenpost. Buitenpost komt ter plaatse maar tot onze verbazing komt er OVDG (officier van dienst geneeskunde) te plaatse. De OVDG is een officier van dienst bij een groter ongeval voor het ambulance personeel. Als OVD hadden we er natuurlijk niets aan maar hij heeft de handen wel degelijk uit de mouwen gestoken. Maar wij vragen ons nu af of het wel goed komt. Alle stukken in de krant op websites geven een bepaald beeld. Maar wij als Kollumer Brandweerlieden vragen ons nu wel af welke antwoorden we moeten geven aan onze burgers. En nu horen we dat de computer / veiligheidsregio Fryslan heeft beslist dat wij niet meer in sommige gebieden hulpverlening hoeven te bieden. We zijn niet bang om gebieden te verliezen mocht u dat denken maar we zijn wel heel erg bang dat de kwaliteit van de brandweer en hulpverlenigingszorg met een sneltreinvaart de verkeerde kant op dendert. Met andere worden wij hebben er op dit moment niet het grootste vertrouwen in dat het goed komt.

Wel willen wij u meegeven dat als de rode auto die bij u voor komt u gaat helpen dit zeker zo goed mogelijk zal gebeuren daarvoor zijn we allemaal getraind maar of het allemaal wel net zo snel is als voorheen daar zetten wij hele grote ??? bij.

Meer artikelen over dit onderwerp:

Burger moet langer op brandweerhulp wachten http://www.bit.ly/rDywNt
Brandweer inzet gebieden zonder overleg veranderd http://www.bit.ly/rFhb4z
Verbazing over nieuwe uitrukgebieden in Friesland en Groningen http://www.bit.ly/skaYIH
Burgemeester Bilker verbaast over nieuwe uitrukgebieden http://www.bit.ly/vBaArd

Externe bronnen: GoogleEarth, 112kollum.nl, RadioNOF, Leeuwarder Courant.

16 december 2011.

Eindejaarfeest Gemeente Kollumerland.

Elk jaar hebben wij als brandweerkorps met onze collega's van de Gemeente Kollum een eindejaarsfeestje. Om de beurt verzorgt een afdeling van de gemeente dit feestje en dit jaar was het de beurt aan het brandweerpersoneel. Na een gedegen voorbereiding was het op 16 december 2011 eindelijk zover dat we de voorbereiding in uitvoering konden brengen. Een feest in Charles Dickens style. Veel mensen gaven gehoor aan deze dress-code en alle brandweerlieden waren natuurlijk gehuld in deze kledij. De gasten werden ontvangen door de kerstman met een drankje "fireman" hoe kan het ook anders. Als de gasten rode loper over waren gelopen kwamen ze in een volledig "omgebouwde" brandweerkazerne die dienst deed als feestzaal. Met tenten voor de deuren, kerstbomen en zelfs vuurkorven was de sfeer compleet.
Onze band van de avond The Telstars brachten de sfeer er vanaf het begin goed in en werd er al redelijk snel gebruik gemaakt van de dansvloer. Om 'e Noord was gevraagd om ons bij te staan voor de catering, tenten enz... 
Als een afdeling dit eindfeest mag organiseren neem je uiteindelijk ook de taak voor het verzorgen van de kerstpakketten voor je rekening. Voor deze pakketen hebben wij zoveel mogelijk de plaatselijke middenstand benaderd voor het samenstellen daarvan, onder het motto voor en door de gemeente.
Voor ons was het een geslaagd feest en naar de reacties te oordelen waren we daarin niet alleen.

De foto's van deze middag/avond zijn gemaakt door onszelf en staan in het fotoboek 2011.
Heb je belangstelling voor een foto(s) pak hem dan niet van de site maar stuur een mail naar de webmaster@brandweerkollum.nl dan krijg je de foto in hoge resolutie toegestuurd.
26 november 2011

Sinterklaas op bezoek bij de Brandweer van Kollum

Gelukkig ook dit jaar heeft de goedheiligman met 2 zwarte pieten weer kans gezien om op bezoek te komen bij de kinderen van het Kollumer brandweerpersoneel. Een jarenlange traditie en gelukkig waren alle kinderen van de Brandweerlieden tot en met de basisschool weer in de kazerne aanwezig, vol spanning of de Sint ook pakjes voor hen had meegenomen natuurlijk. Dat leek eerst nog een beetje fout te gaan doordat de baldadige zwarte pieten een vuurtje hadden gestookt, en omdat ze boos op de Sint waren gooiden ze de pakjes zo maar in het vuur.
Gelukkig bleek dit later maar een grapje te zijn van die ondeugende pieten. Samen hebben we toen het vuur maar snel geblust. Voordat de Sint arriveerde moesten we nog even wachten en hebben we getekend, geknutseld en versiering gemaakt voor de stoelen van Sint met zijn pieterbazen.
Toen de Sint dan eindelijk aankwam, in de weer helemaal op en top werkende T-Ford brandweerauto van Kollum, hebben we een welkomstlied gezongen en kregen we allemaal pepernoten. 
Daarna vroeg Sinterklaas de kinderen van de brandweer een voor een bij hem. De Sint wist alles heel goed van de kids en kregen allemaal een zakje snoep. De cadeautjes werden daarna uitgereikt aan de kinderen en allemaal tegelijk gingen ze die uitpakken. Nadat we met zijn allen nog een paar liedjes voor de Sint hebben gezongen vertrok hij weer met zijn metgezellen naar elders en beloofde ons dat de Pruttelpiet later nog langs kwam om ons te trakteren op patat met een frikandel. Met zijn allen werd er daarna ranja gedronken en nog geknutseld en getekend en ja hoor de Sint hield zijn woord. De patat en frikandellen smaakten goed, bedankt Sinterklaas en hopelijk weer tot volgend jaar.

Foto's Brandweer Kollum 

Meer foto's staan in ons Fotoboek


24 november 2011

Voorlichtingsavond over Veilig houtstoken in de brandweerkazerne van Kollum

Een aantal taken van de brandweer is het verlenen van hulp aan mens en dier en het blussen van branden. Maar ook het verzorgen en geven van voorlichting en preventie behoren onder andere tot haar takenpakket. In het kader van voorlichting geven/verzorgen werd donderdagavond in de brandweerkazerne aan de Tochmalaan te Kollum een voorlichtingsavond gegeven over ‘Veilig hout stoken’. Een tweetal kachelspecialisten waren uitgenodigd om aan het publiek een voorlichting te geven, met het doel om veilig en goed stoken onder de aandacht te brengen, en zo in de toekomst schoorsteenbranden te voorkomen.

De heer Feike Rekker van Wijma kachelspecialist te Twijzel wist samen met de heer Fetze Tichelaar van Tigchelkachels en Finovens te Readhuzum een boeiende avond te verzorgen over hoe men het beste de houtkachel kan stoken. Wanneer men met te lage temperaturen de kachel aan het stoken is, condenseert de rook in de schoorsteenpijp tot een teerachtige substantie. Dit wordt creosoot genoemd. Als dit vaak gebeurd wordt deze laag steeds dikker en dikker. Zodra men de kachel dan een keer flink opstookt en het rookkanaal erg heet wordt, ontbrandt dit teerachtige goedje met een schoorsteenbrand tot gevolg. Sommige schoorsteenpijpen zijn zo gemaakt dat ze na een schoorsteenbrand gewoon door gebruikt kunnen worden, echter de meeste rookkanalen dienen dan vernieuwd te worden. Dit is afhankelijk van het type rookkanaal waarvoor gekozen is.

Het doel van de avond was om bovenstaand scenario te voorkomen, maar ook om een hoog rendement uit de kachel te halen. Het belangrijkste is om het rookkanaal tijdens het stoken geen kans te geven om af te koelen, dit kan men voorkomen door droog hout met een vocht percentage te gebruiken van ten hoogste 19%. Ook werden aan het eind van de avond enkele tips gegeven over hoe de kachel aan te steken, en hoe men het hout het beste neer kan leggen op de stookvloer van de houtkachel. Als dank voor hun belangrijke en informatieve bijdrage kregen de heren Tichelaar en Rekker van groepscommandant Albert Hoof het jubileumboek van brandweer Kollum aangeboden.

Voor meer informatie: http://www.wijmatwijzel.nl  en http://www.tigchelkachels.nl 

Tekst en foto’s door René van der Ploeg

21 november 2011

Brandweer Kollum oefent in Wijster

WIJSTER - De brandweer van Kollum heeft maandag een realistische brandoefening gehouden in het oefencentrum Noord BV in Wijster. Op het oefencentrum kan alle mogelijke praktijksituaties onder veilige omstandigheden realistisch worden nagebootst. Te denken valt dan aan alle calamiteiten waarbij rook, vuur en hitte voorkomen en dit in de praktijk te leren beheersen en controleren. Dit varieert van de bestrijding van kleine huis-, tuin- en keukenbrandjes tot grote industriële branden.

Voor de Kollumer brandweer stond maandagavond twee oefeningen op het programma. De eerste oefening was de straalpijpvoering/rookgaskoeling. Dit werd gedaan in grote containers, die in een L-vorm staan opgesteld en waarin diverse deuren zitten. Hierin werd op twee plaatsen het vuur hoog opgestookt. Voor de brandweer de taak om dit vuur te blussen door middel van een binnenaanval. Onder een temperatuur van zo’n 600 graden moest de brandhaard worden opgespoord en geblust met een minimale hoeveelheid water. Hoe minder water er word gebruikt, hoe minder stoomvorming er op treed. Hierdoor blijft er meer zicht voor de brandweerlieden en loopt de temperatuur niet meer op, door grote hoeveelheden stoom.

De tweede oefening was in een gebouw, waarin ook weer echt vuur was gesticht. Het gebouw bestaat uit vele trappen, deuren en diverse ruimtes. De oefening was hier een redding uitvoeren van een mogelijke slachtoffer en de brand onder controle brengen. Door de hitte, rook en vuur word zo’n oefening zeer realistisch. Ook werd hierbij een noodprocedure opgestart doordat in scene was gezet dan brandweermensen waren ingesloten door de brand.

Bij beide oefeningen kwam de Kollumer blusgroep er met vlag en wimpel doorheen. Zowel op het gebied van de bevelvoering, als de inzet die werd uitgevoerd door alle manschappen. Tevens waren ook twee korpsleden van De Westereen mee om deze ervaring op te doen. Tevens is dergelijke oefening een perfecte training om te zien hoever een brandweerman lichamelijk en fysiek kan gaan in deze zeer zware omstandigheden. Bij de evaluatie waren de instructeurs zeer tevreden over het verloop van de inzet.

© Foto’s en Tekst: Jan Beets

Meer foto's staan in ons fotoboek:

5 november 2011.

Grote oefencarrousel Brandweer Kollum

Zaterdag stond voor veel brandweerlieden in Noordoost Friesland, inclusief Ameland, in het teken van een grote oefencarrousel. Op verschillende locaties, Kollum, Kollumerpomp, Buitenpost, Dokkum, Surhuisterveen, Zwaagwesteinde had de oefenleiding verschillende scenario's uitgezet.
Hieronder een korte beschrijving van de scenario's op de verschillende locaties:

Dokkum: Op de Birdaarderstraatweg zagen buurtbewoners rook van het oude stortterrein af komen. Het bleek dat er op het terrein een bultje afval brandde. Tijdens het blussen kwam er een harde knal uit een oud loodsje op het terrein. In het gebouw bleek een jongeman met illegale praktijken bezig te zijn. Hij was een bom aan het vervaardigen, maar hierbij ging iets mis. Door de knal kwam de man onder een groot vat terrecht. De brandweer van Kollum heeft opgeschaald naar een Ongeval met gevaarlijke stoffen (OGS)
aangezien er verschillende chemicaliën bij betrokken waren. Deze oefening was vooral op de bevelvoerders van toepassing, er moet erg snel geschakeld worden tussen verschillende situaties.

Kollumerpomp: een thuiszorgmedewerker ontdekte brand in de woning van een cliënt. Ook was er een rookmelder te horen. De thuiszorgmedewerker belde de brandweer en deze moest twee slachtoffers uit de woning halen. Bijzondere gevaren bij deze oefening waren de zuurstofflessen die de bewoner gebruikte.
Om te laten zien wat deze zuurstofflessen met de plastic slangetjes kan doen liet de oefenleider een proefje zien. Door een gloeiende sigaar in het zuurstofslangetje te drukken en de fles open te zetten, kon de sigaar dwars door een metalen blikje heen snijden

Kollum: Op het nieuwe stuk industrieterrein achter Pijnacker had een ongeval plaatsgevonden tussen twee personenauto's. Een slachtoffer kon snel uit de auto komen, maar van een andere auto moest het dag eraf worden geknipt.

Surhuisterveen: Bij zwembad "De Wettervlecke" waren vrijwilligers aan het klussen. Hierbij ging iets verkeerd en er kwamen chemische stoffen vrij. Aanvankelijk werd de brandweer opgeroepen met de melding Assistentie Ambulance, maar gezien de chemische stoffen werd er een Ongeval met Gevaarlijke Stoffen (OGS) van gemaakt. Buiten zat een man ineengedoken. Navraag bij hem leverde informatie op waaruit bleek dat er nog een tweede slachtoffer aanwezig zou zijn. Twee brandweermannen zijn met chemiepakken het gebouw binnen gegaan om het andere slachtoffer te redden.

Buitenpost: Hier was brand in een leeg winkelpand uitgebroken. Vanaf de straat was veel rookontwikkeling zichtbaar. De brandweer heeft met een motorzaag de deur open gezaagd en is zo binnen gekomen. Hier lag een slachtoffer op de grond, en een andere werd in de voorkamer aangetroffen. Deze zwerver was vlees aan het barbequen. Het vuur was van de barbecue overgeslagen naar de meterkast. Nadat beide slachtoffers eruit waren gehaald werd het pand geventileerd.

De Westereen: bij Camping de Zilveren maan had een schoolklas een disco. De televisie vloog in de brand waardoor snel het pand vol rook kwam te staan. In de chaos en paniek die daarop volgde is een kind in het water geraakt. Door de bevelvoerder werd het incident opgeschaald naar Water ongeval (WO). Hierop kwamen de Duikers van brandweer Zwaagwesteinde ter plaatse. Zij hebben een oefenpop uit het water gehaald.

Op verschillende locaties heeft de Kollumer brandweer de bevelvoering door een daarvoor niet opgeleide brandweerman laten doen. De reden hiervoor is volgens de Kollumers het huidige beleid van inkrimping van de blusgroepen van 16 naar 12 en plaatselijk zelfs naar 8 brandweerlieden. Door deze afname van korpsleden zal het risico van onvoldoende opkomst van manschappen en leidinggevenden aanzienlijk groter worden. Door het zelf inzetten van een dergelijk lapmiddel hopen de Kollumers zich te kunnen voorbereiden op de toekomstige, door het openbaar bestuur ingezette koers.

Deze carrousel oefening is uitgezet op initiatief van de Brandweer van Kollum en is een groot succes geworden mede namens de medewerking van de diverse meewerkenden buurtkorpsen. Na afloop van de deze intensieve oefendag werd iedereen door Albert Hoof van de brandweer van Kollum bedankt voor hun medewerking. De kinderen die als "slachtoffer" hadden gespeeld in Zwaagwesteinde werden nog door hem verrast met een mooi tekenpakket. Daarna werd iedere medewerker uitgenodigd door Albert Hoof om deel te nemen aan het stampotbuffet die perfect geregeld was door de Colle uit Kollum.

Meer foto's staan in ons fotoboek:
De foto's zijn gemaakt door  Brandweer Kollum, René van der Ploeg©  en Fokke Jongsma© 

31 oktober 2011.

Op bezoek op de boerderij van den Hartog.

Op deze maandag(oefen)avond hebben we een bezoek gebracht aan het bedrijf van den Hartog in Kollum. Wij gaan als brandweer vaker op bezoek bij bedrijven en omdat den Hartog toch wel een behoorlijk groot bedrijf is vonden wij het nodig om hem eens te bezoek, je weet maar nooit. Dhr den Hartog heeft ons het gehele bedrijf laten zien en heeft ons ook diverse zaken uitgelegd over zijn bedrijfsvoering. Het was een bijzonder boeiende avond waar we veel hebben opgestoken, zeker ook over deze moderne manier van veehouderij.

Na deze ruim 2 uur durende rondgang en uitleg hebben we den Hartog bedankt voor zijn gastvrije ontvangst.

10 oktober 2011.

EHBO

2 maal per jaar staat bij ons de EHBO of levensreddende handelingen op het programma. Vanavond op onze maandagavond oefenavond was Jan v/d Bij weer van de partij om ons weer het een en ander bij te brengen en bij te schaven. Natuurlijk stond ook het werken met de AED ook op het programma en hebben we deze keer, met behulp van een Lotus slachtoffer, een helm verwijdering na een ongeval geoefend. Toch nog best lastig om dat op een goede manier te doen. Maar Jan was zeer tevreden over onze werkwijze en daar zijn wij natuurlijk blij mee.

Ook hebben we natuurlijk de reanimatie weer beoefend op zowel baby's, kinderen als volwassen.

Foto: Jelle v/d Valle
5 september 2011

Brandweer oefening in voormalig bejaardenhuis Kollum

KOLLUM - De brandweer van Kollum heeft maandagavond een brandoefening gehouden in het voormalig bejaardenhuis Betehesda in Kollum. Dit pand wordt momenteel gerenoveerd en bood een ideale plaats om een dergelijke oefening te houden. Met rookmachine en lichtslangen werd op de tweede verdieping een forse brand gesimuleerd. De brand was ontstaan op de eerste verdieping en was vermoedelijk aangestoken door krakers in het pand. De brand sloeg door naar boven en verraste de krakers die boven vast kwamen te zitten. Een bouwvakker maakte zich na het ontdekken van de brand snel uit de voeten, maar struikelde over een ladder en brak zijn been.

Bij aankomt van de brandweer werd snel een verkenning gedaan, waarna al snel de bouwvakker naar buiten werd gebracht. Met behulp van een ladder kon de eerste kraker op de eerste verdieping door een raam naar buiten worden gehaald. Om bij drie andere slachtoffers te komen moest de brandweer op verkenning door het hele pand, met als nadeel veel rook en een brandhaard in de centrale trappenhuis. Via de noodtrap konden toch de slachtoffers worden gered. Voor de brandweer was het een vrij complexe en leerzame oefening doordat er bijzonder veel deuren, vertrekken en verdiepingen in het pand zitten.

© Foto's en Tekst: Jan Beets

Meer foto's in het fotoboek

18 juli 2011

Brandweer Kollum oefent hulpverlening en redding op en bij het water

Kollum – De brandweer van Kollum heeft maandagavond geoefend op en bij het water. De 3 onderwerpen waren oppervlakteredding met een reddingslijn en reddingsklos, plaatsbepaling door middel van de Prof-Map, en reanimatie op de wal en in de boot tijdens vervoer.

 Bij verschillende locaties op de Zijlster Rijdt en in de jachthaven hebben de brandweerlieden uitleg gekregen over werkwijzen en manieren om levens te kunnen redden op het water.
Wanneer bijvoorbeeld een watersporter aanlegt bij een steiger en daar onwel wordt, wordt aan de meldkamer het unieke Marrekrite steigernummer doorgegeven. Dit nummer wordt ook op de pieper van de brandweerlieden weergegeven. De brandweer zoekt zo in een map, de zogeheten Prof-Map, op waar de watersporter in nood zich bevind en waar de ambulances kunnen komen. Tezamen met ambulancepersoneel kunnen zij de persoon dan ophalen met de brandweerboot en overbrengen naar de wal.

 Ook manieren om een drenkeling die aan de oppervlakte is naar de kant te krijgen werden geoefend. Oppervlakteredding kan met behulp van een reddingsklos, maar ook met een reddingslijn. De gooitechniek werd hier geoefend. Oppervlakteredding kan gedaan worden door het ambulancepersoneel, maar ook door de brandweer en politie. Het eerste uur na een melding van een drenkeling wordt een reddingsactie genoemd, de uren daarop noemt men bergingsactie, en hier worden brandweerduikers bij ingezet om ook dieper water af te speuren.
Verder hebben de spuitgasten geoefend in het reanimeren op de wal en in de boot tijdens vervoer. Samen met de ambulance moeten zij onderweg van de plaats incident naar de wal ook kunnen reanimeren.
De brandweermannen kijken terug op een zeer geslaagde oefening waarmee de kennis goed op pijl wordt gehouden.

© Tekst en Foto's: René van der Ploeg

Meer foto's in het fotoboek

6 juli 2011

Brandweer in N.O.F. gaat minder zorg bieden

OOSTRUM - Woensdagavond zijn de Noord-Oost Friese brandweerlieden door districtscollege voorzitter Marga Waanders, burgemeester van Dongeradeel en brand-weercommandant H. van der Veen geïnformeerd over de brandweerorganisatie in de nabije toekomst. Ook de burgemeesters van de andere deelnemende gemeenten waren aanwezig om eventuele vragen te beantwoorden.

Brandweercommandant H van der Veen gaf een presentatie over de zorgnormen, welke thans in 25% van de uitrukken wordt gehaald, terwijl 80% de doelstelling is. Men denkt dit te kunnen realiseren door de opkomsttijd op te schalen met 50%, wat t.o.v. de huidige praktijk situatie beter aansluit op de werkelijkheid, aldus mevrouw Waanders. Wat de brand-weerlieden zorgen baart is de ernstige verschraling van de korpsen in Noord Oost Fryslân.

De sterkte van de blusgroepen wordt teruggebracht van 16 naar 12 man, wat inhoudt dat er met name overdag door de werk situatie, minder brandweerlieden opkomen dan nu het geval is. De korpsen Anjum, Ternaard en Drogeham gaan zelfs terug naar 8 man. De brandweerlieden menen dat hun werk onveiliger wordt en men zich in spoedeisende gevallen genoodzaakt ziet, in afwachting op versterking, niet op te kunnen treden.

Ook zou men zowel de korpsen Damwâld/Dokkum als Buitenpost/Kollum willen samenvoegen. Dit alles is volgens de vrijwilligers een zeer risicovolle bezuiniging op slagkracht, in een steeds duurder wordende brandweerorganisatie, waarvan een groot deel van de oplopende kosten in het kantoor-personeel zit.

De opkomsttijden gaan dramatisch omhoog, waarvan de burger de steeds duurdere rekening mag betalen, maar er aantoonbaar minder voor terug krijgt. De Friese brandweer duikteams zullen volgens de plannen worden gereduceerd tot twee. In onze regio houdt dat in dat de duikteams van De Westereen en Damwâld zullen worden opgeheven.

© Tekst: Sjoerd van der Ploeg
© Foto's: Roelof Stroetinga

23 juni 2011

Brandweer Kollum op werkbezoek naar Praid Roemenië 

KOLLUM - Een delegatie van brandweer Kollum is donderdagmorgen om 02.00 uur vertrokken voor een werkbezoek in Roemenië. De heren Albert Hoof, Andries Oppersma, Johannes Pel, Peter Zijlstra,  Sander Bosma en Bertus van der Meer zijn deze vroege ochtend vertrokken naar het duitse Dortmund om vanaf daar met het vliegtuig naar Tirgu Mures (Roemenië) te gaan. Daar aangekomen werd de delegatie opgewacht door de plaatselijke gemeente-secretaris Karoly, om vervolgens nog ruim 60 kilometer verder te gaan met de auto naar de bestemming Praid.

De bedoeling van dit werkbezoek is de brandweerlieden van Praid op te leiden in het dragen van perslucht. Deze toestellen zijn geschonken door de gemeente Tietsjerkstradiel. De brandweer N.O.F. heeft de flessen + het diagnose apparaat om perslucht apparatuur te testen geschonken. Eerder heeft de gemeente Kollumerland en de Biltd al eens een brandweerauto geschonken met het benodigde materiaal en kleding waardoor de brandweerzorg in dit achter gebleven gebied sterk is verbeterd.

Ons verslag van de reis naar Romenie zal, zodra deze klaar is, samen met de foto's op onze website worden gepubliceerd.

© Fotos en Tekst: Jan Beets

18 juni 2011.

Brandweer Kollum 4e in de Dokkumer brandweerrally

 Afgelopen zaterdag heeft de jaarlijkse brandweerrally van brandweer Dokkum weer plaatsgevonden. Dit jaar waren er 6 proeven uitgezet en bonusopdrachten waar tijdwinst mee kon worden gehaald.
De 6 proeven bestonden uit:
  • Voorstreek, met een vlot naar de overkant gaan en weer terug met een bank en andere middelen.
  • Hoedemakersweg, bij de Groen van Prinstererschool moest men eerst de watertoevoer aansluiten en daarmee waterballonnen vullen om vervolgens in een kruiwagen naar een katapult toe te rijden en vanuit die katapult waterballonnen én komkommers te schieten.
  •  Pier Prinslaan, hier stond de hoogwerker opgesteld en daarheen waren 2 touwen gespannen, per korps twee leden die aan het touw naar de hoogwerker moesten klimmen om daar de bel te luiden.
  • Kazerne Dokkum, hier stond een bak vol met schuim. Er moest uit het schuim slangen worden gezocht om watertoevoer aan de sluiten en dan kleine brandjes te blussen.
  • Parksterbolwerk, hier moest men met touw een bootje van de ene overkant na de andere overkant brengen.
  • Adfunture park aan de Hogedijken in Dokkum moest men een klimparcours afleggen.

De prijsuitreiking vond onder het eten plaats in de kazerne. Kollum behaalde de 4e plaats.

7 Juni 2011.

Brandweer Kollum opnieuw naar Praid.

In 2009 hebben we met een aantal leden van onze groep een werkbezoek samen met de wethouders van de gemeente Kollumerland c.a. aan de gemeente Praid. 
Er lagen al contacten maar die hebben we maar eens wat dichter aangehaald. Intussen staan onze collega's van omringende korpsen niet stil en hebben de afgelopen jaren veel brandweermateriaal verzameld. Deze materialen zijn de afgelopen week ingeladen en gaan onderweg naar Romenie. Al deze materialen hebben veel uitleg en oefening nodig en daarom hebben we in overleg besloten een 2e bezoek aan de brandweer van Praid te brengen en uitleg en oefeningen te doen met het nieuwe materiaal. Het gaat met name om perslucht spullen die extra aandacht vragen.

Onze reis begint op 23 juni 2011 en duurt tot 28 juni 2011.

Tijdens deze trip kun je onze reis volgen via twitter op http://twitter.com/brandweerkollum
6 Juni 2011.

Ook eens even wat anders doen

OOSTERWOLDE FR - Veel oefenen bij de brandweer, maar soms zijn we ook wel eens vrij. Deze maandagavond was verder niet ingepland voor oefening, maar toch de behoefte om samen even wat te gaan doen. Daarom zijn we met de overgrote meerderheid van het korps naar Oosterwolde geweest om daar lekker met Quad's en Buggy's door de paden, lanen en bossen te scheuren.

Een mooie happening waar we allemaal onze energie mooi in kwijt konden. Het weer zat ook mee dus het is een leuk uitje geworden in de bossen van Appelscha.

17 mei 2011

KOLLUM/OUDWOUDE - Een aantal weken geleden hield Jan Kok, leerling van groep 6 van De Tarissing, een prachtige spreekbeurt over de brandweer. Dinsdagmiddag 17 mei kreeg zijn verhaal een prachtig vervolg. De leerlingen van de groepen 5 en 6 werden uitgenodigd door de vrijwillige brandweer van Kollum.

Na een hartelijk ontvangst met ranja en cake werd er gekeken naar een prachtige powerpoint-presentatie over het werk van de brandweer. Bijzonder leuk was ook een filmpje over het blussen van een brand in Oudwoude enkele maanden geleden. Daarna was het tijd voor het echte werk. Buiten werden de leerlingen in drie groepen verdeeld die beurtelings aan de slag mochten. Het spuiten met een krachtige waterslang, de pion moest om, viel nog niet mee en het kapot knippen van een oude fiets is natuurlijk prachtig werk. Het laatste onderdeel was de “les” over de brandweerauto zelf. Alle ins en outs werden uitgelegd.

Tot slot werd er in de brandweerauto nog een rondje Kollum gedaan, met even een loeiende sirene, de droom van elke jongen of meisje. Een leerzame middag die de spreekbeurt van Jan helemaal compleet maakte en de spuitgasten van Kolum een daverend applaus opleverde.
2 mei 2011

Gezamenlijke oefening met brandweer en ambulance

KOLLUM - Maandagavond heeft de brandweer en de ambulancedienst gezamenlijk een oefening gehouden op de milieustraat aan de Trekweg te Kollum. Het scenario was een zeer ernstig verkeersongeval waarbij meerdere voertuigen en slachtoffers waren betrokken. Aan de oefening deden twee ambulances en de brandweer korpsen van Kollum en Buitenpost mee. In drie voertuigen waren 5 slachtoffer die bevrijd moesten worden.

Ook was een man met voet vast komen zitten onder een boomstam. Alle voertuigen waren zo complex neergezet dat het nog een hele klus werd om de lotus-slachtoffers uit de wrakken te halen. Toch slaagde de brandweer er in een uur alle gewonden vakkundig over te dragen aan de ambulancepersoneel.

Na afloop werd er een evaluatie gehouden in de brandweerkazerne in Kollum. Het was voor alle diensten een zeer leerzame oefening geweest en zeker voor herhaling vatbaar.

© Foto's en Tekst: Jan Beets
© Foto's: Rene van der Ploeg
© Foto's: Brandweer Kollum
Foto's van deze oefening in het FOTOBOEK

26 April 2011

Brandweer demo Kollum zeer druk bezocht

KOLLUM - Dinsdagavond werd op het parkeerterrein achter De Colle in Kollum een brandweer demonstratieavond gehouden. Dit in het kader van de Kollumer Kat Dagen. De brandweer van Kollum verzorgde deze avond en had alles uit de kast gehaald. Zo kon het publiek zelf actief deelnemen aan de verschillende werkzaamheden die bij de brandweer voorkomt. Zo kon iedereen in een rookcontainer om te zien hoe het is om in dichte rook te moeten werken zonder dat je ook maar iets kan zien.

Ook was de hoogwerker van brandweer Dokkum ter plaatse. Een lange rij mensen hadden het er graag voorover om even te wachten, zodat ze Kollum van boven uit konden bekijken. Ook was een ambulance en de KNRM ter plaatse om de mensen van informatie te voorzien. Ook was Winny Kleijn, buurtagent van Kollum uitgenodigd met een politievoertuig. Hier kon men ervaren hoe het is om een kogelvrijvest te dragen. Verder kon iedereen een brandje blussen, fietsen knippen en een gasbrand doven.

Tegen het einde van de avond hield de brandweer zelf een aantal demonstraties. Zo kon iedereen zien dat je niet met water moet blussen als je vlam in de pan hebt. Een beetje water geeft al snel een gigantische steekvlam. Ook werden een aantal gasbusjes tot ontploffing gebracht. Als afsluiter werd een echte auto in brand gezet en toen de vlammen op z'n hoogst waren werd deze vakkundig afgeblust. Een zeer geslaagde avond met voor het publiek een uniek kijkje achter de schermen van de wereld van de hulpverleningsdiensten.

© Foto's: Jan Beets (zie fotoboek)
26 April 2011

Demonstraties brandweer en hulpdiensten

Dinsdagavond 26 april vinden er, vanaf 19.00 uur, op het parkeerterrein achter de Colle demonstraties plaats van verschillende hulpdiensten en de politie. Naast informatiemateriaal van de deelnemers zal het publiek ook zelf aan de slag kunnen met o.a. het zelf blussen van een brand(je), het hanteren van de knipschaar doormiddel van het doorknippen van een fiets. Maar ook zal het publiek zelf de ervaring op kunnen doen hoe het is om door een dicht rookgordijn te lopen. Natuurlijk wordt er ook aan vermaak gedacht en dat wordt geleverd in de vorm van verschillende 'waterspelletjes'. Er is verder een hoogwerker aanwezig die voor een aantal bezoekers de mogelijkheid biedt om Kollum eens van grote hoogte te bekijken.

Daarnaast is er een ambulance aanwezig met personeel dat voorlichting geeft over het werk van deze hulpdienst en ook is er een wijkagent aanwezig die graag informatie geeft over allerlei zaken die goed zijn om te weten. Kortom een informatieve happening met natuurlijk ook veel aandacht voor vermaak.
15 April 2011.

Brandweer Kollum doet mee aan "Doch it foar dyn doarp"

De hele week worden vanaf het Maartensplein vanuit Kollum de uitzendingen gemaakt voor het programma van Omrop Fryslan Doch it foar dy doarp.
Als er wat te bleven valt of we moeten / willen of kunnen onze medewerking verlenen dan staan wij als hulpverleners natuurlijk altijd klaar zoals u van ons gewend bent.
Samen met de montage/geluidsman en de cameraman hebben we dinsdagochtend een ludiek filmpje gemaakt. Hiernaast kun je het filmpje bekijken. De gehele uitzending kun je bekijken op de website van Omrop Fryslan

9 april 2011.

Jaarlijkse feestavond van Brandweer Kollum

Zaterdagavond 9 april hield de brandweer van Kollum de jaarlijkse feestavond.

Het feest werd dit keer gehouden in Kegel en Party centrum de Zeearend in Zoutkamp.
De avond werd geopend door burgemeester Bilker met een terugblik over het afgelopen jaar. De vrijwilligers van brandweer Kollum zijn in 2010 in totaal 73 keer uitgerukt voor hulpverlening en brand.

Diploma's waren er voor Thomas Heslinga en Wilco van Loo. Aan Remco Rekker werd een oorkonde en een onderscheiding voor zijn12 ½ jarig jubileum in brandweer dienst uitgereikt. 

Na het officiële gedeelte kon er worden genoten van een warm buffet en was er volop de gelegenheid om te kegelen. De 1e prijs werd gewonnen door Remco Rekker.
16 en 17 maart 2011

Chauffeurs brandweer Kollum "geupdated".

De brandweer-chauffeurs in Noord-Oost Friesland worden bij geschoold in hun rijvaardigheid. Een spoed rit met een ruim 14 ton zware blusvoertuig blijkt in het hedendaagse verkeer met verkeersremmende voorzieningen geen eenvoudige opgave. Van de chauffeurs wordt echter wel verwacht dat men snel en heelhuids op de plaats van bestemming arriveert.

Op woensdag 16 maart hebben twee chauffeurs van de brandweer Kollum een openbare wegtraining gehad waarbij vooral de beheersing van het voertuig en gedrag en veiligheid in het verkeer aan bod kwam.

Donderdag werden twee andere chauffeurs van brandweer Kollum op pad gestuurd om in de praktijk te ervaren hoe men in noodsituaties moet reageren. Dat ook in het verkeer veiligheid voor alles gaat is voor de brandweerlieden vanzelfsprekend

Meer foto's in het fotoboek
7 maart 2011

Remko Rekker 12,5 jaar bij Brandweer Kollum

Op 1 september 1998 is Remko officieel in dienst getreden als vrijwilliger bij het brandweerkorps van Kollum. Reden genoeg om er even bij stil te staan natuurlijk.
Er moest eerder deze avond natuurlijk wel geoefend worden maar na afloop hebben we Remko een presentje aangeboden en hem gefeliciteerd met deze mijlpaal.
Op de foto feliciteert kazerne commandant Albert Hoof (rechts) namens de korpsleden Remko (links) met zijn 12,5 jarig jubileum en biedt hem een cadeau aan.
28 februari 2011

Brandweer Kollum krijgt update reanimatie.

Op de wekelijkse maandagavond (oefenavond) werden we weer bijgeschoold / geüpdatet in de reanimatie techniek en het gebruikt van de AED.
Deze cursus wordt al jaren gegeven door Jan van der Bij.
Oefening baart kunst en het is altijd goed om dit soort zaken vaak de revue te laten passeren. Je gebruikt dit niet dagelijks en het moet als het er echt op aankomt wel zoveel mogelijk routinematig uitgevoerd worden.

Wederom een zinvolle avond waar een ieder zijn stukje wel weer van heeft opgestoken.
21 februari 2011

Brandweer Kollum collectief lid van VBV

Afgelopen week is de voltallige ploeg van brandweer Kollum betalend lid geworden van de Vakvereniging voor Brandweer Vrijwilligers (VBV). De brandweer vrijwilligers in Friesland gaan de komende tijd een onzekere periode tegemoet, een nieuwe wet op de veiligheidsregio, de vorming van een nieuwe Brandweer regio Fryslân, het oprekken van opkomsttijden van de brandweer, en wellicht zelfs sluiting van brandweer kazernes, zijn onderwerpen die de brandweer vrijwilliger persoonlijk aan gaan, maar waarover ze bijna geen invloed kunnen uitoefenen op het bestuur en de politiek.

Het lidmaatschap van de VBV, en daarbij aansluiting bij een vakcentrale, geeft een mogelijkheid voor de vrijwilligers om hun stem te laten horen. Volgens Albert Hoof, groepscommandant en woordvoerder van brandweer Kollum, is het lidmaatschap van de VBV belangrijk, omdat deze vereniging opkomt voor de belangen van de brandweervrijwilliger en hun veiligheid.

Op de foto ontvangt de VBV voorzitter afd. Fryslan, Frans Kloosterman (2e van rechts) de aanmeldingen van lidmaatschap van Kollumer groepscommandant Albert Hoof (geheel rechts). De brandweer van Kollum toont de nieuw verkregen VBV vlag.

Voor meer info over de VBV: www.brandweervrijwilligers.nl 

© Foto en Tekst: Jan Beets

16 Januari 2011.

Een kleine brandweerman geboren in huize Rekker.

Gosse-Jan is geboren bij ons korpslid Remko.

Remko, Ieteke en Wieger Rekker van harte gefeliciteerd met deze gezinsuitbreiding.
1 Januari 2011

Een rustige overgang naar het nieuwe jaar voor Brandweer Kollum

De overgang naar het nieuwe jaar is voor de brandweer van Kollum rustig verlopen.
Op 31 december moest er nog een paar maal uitgerukt worden maar gelukkig niet voor ernstige zaken. Een paar buitenbrandjes en een reeds gebluste brand in een schuur was alles.
Op nieuwjaarsdag zijn er verder geen uitrukken geweest.

De vrijwilligers van de brandweer van Kollum wensen u een gezond en veilig 2011 toe.

Voor diegene die het nieuwe jaar goed en veilig willen beginnen en rookmelders willen aanschaffen voor de woning, die kunnen een hier het formulier starten voor aanvraag.
Deze worden per 3 stuks voor € 10,00 verkocht. Heeft u belangstelling stuur dan een email bericht.