Nieuws van Brandweer Kollum 2013

Update 09-04-2014

 

22 Januari 2014 Agrarische avond over veiligheid en duurzaamheid in Kollum

Welke gevaren doen zich voor bij het werken met meststoffen en hoe kun je hier mee omgaan? Welke bijdrage kunnen mico-organismen leveren bij het verbeteren van de gezondheid van de bodem? Deze onderwerpen komen woensdagavond 22 januari 2014 ter sprake tijdens de tweejaarlijkse agrarische avond in het gemeentehuis te Kollum. De avond begint 's avonds om half acht en wordt georganiseerd door agrarische natuurvereniging It Kollumer Grien, de LTO Noord-afdeling en de gemeente Kollumerland c.a.

Recente ongevallen met mestsilo's, mestkelders en stalsystemen tonen aan dat het omgaan met meststoffen risico's met zich meebrengt. Agrariërs zijn zich lang niet altijd bewust van de gevaren die hieraan kleven. Tijdens de agrarische avond zal de brandweer een presentatie verzorgen die normaal aan professionele brandweermensen wordt gegeven over dit onderwerp.

Planten kunnen organische stoffen beter opnemen met behulp van in de bodem aanwezige micro-organismen. Door de recente ontwikkelingen in de landbouw is de aanwezigheid van micro-organismen in de bodem, of de hieraan toegevoegde meststoffen teruggelopen.
De bodemvruchtbaarheid neemt daardoor zienderogen af. Theo Mulder van het bedrijf Agro Mulder in Kollumerzwaag zal in een presentatie in gaan op het belang van micro- organismen en de wijze waarop de bodemgezondheid kan worden verbeterd in dit opzicht.

Aanmelden
U kunt zich tot woensdag 15 januari 2014 opgeven door een bericht te sturen naar: h.debruyn@kollumerland.nl, onder de vermelding van 'Agrarische avond' en uw naam en adresgegevens.

Meer informatie
Voor vragen over deze avond kunt u contact opnemen met de heer H. de Bruyn, tel. 0511- 458894.

U bent van harte uitgenodigd aanwezig te zijn bij deze agrarische avond op woensdagavond 22 januari 2014, om half acht, in het gemeentehuis Kollum, Van Limburg Stirumweg 18.

2 december 2013

Afscheid blusgroep Kollum van de Gemeente Kollumerland.

Maandag avond 2 december is er door het college van B&W van de gemeente Kollumerland afscheid genomen van de Brandweer van Kollum. Vanaf 1 januari valt de brandweer in Nederland onder de Veiligheidsregio. Voor de brandweer van Kollum geld dat ze dan bestuurlijk bij de Veiligheidsregio Fryslan gaan behoren. 
Door het college werd er een gezellig diner in partycentrum Lauwersland aangeboden aan de brandweer vrijwilligers en hun partner. De brandweer van Kollum bestaat al meer dan 180 jaar en in al die jaren is er natuurlijk heel veel gebeurt. Zowel leuke als ook minder mooie gebeurtenissen. Hier werd door diverse sprekers bij stil gestaan. Het werk van een brandweer vrijwilliger bestaat al lang niet meer uit alleen maar branden blussen, inmiddels is ook de hulpverlening een klus waar de vrijwilligers regelmatig voor opgepiept worden. De brandweer valt dan straks niet meer officieel onder de gemeente Kollumerland, maar in de praktijk zal de burger daar weinig van merken. Het werk wordt er niet anders van, er wordt nog altijd door dezelfde mensen uitgerukt in hetzelfde verzorging gebied als voorheen. Alleen op bestuurlijk nivo zal het e.e.a. gaan veranderen.

Door de burgemeester werd nadrukkelijk de wens uitgesproken om de lokale binding met de brandweer van Kollum zeer zeker te willen behouden. De brandweer staat paraat voor de bevolking van de gemeente Kollumerland en wordt nog altijd bemand door vrijwillige professionals uit kollum.

Namens de brandweer kollum werd er een groepsfoto op canvas aan de burgemeester aangeboden.

Van het college kregen alle vrijwilligers een mooie foto op hout van de voertuigen van brandweer Kollum. De partners kregen nog een mooi boekje over de gemeente Kollumerland c.a.

Foto's door Helena Bosma en Sake Beerstra (zie ook in ons fotoboek)

30 November 2013

Sinterklaas bij Brandweer Kollum

Zaterdag 30 november was het weer zover. Sinterklaas en zijn pieten kwamen op bezoek bij de brandweerkazerne in Kollum.
Eenmaal daar aangekomen bleek dat er cadeautjes misten, de pieten hadden maar 4 cadeautjes mee en er waren wel 18 kinderen. O'jee hoe moest dat nou.
Met zijn allen zoeken…binnen in de kasten, in de brandweerauto's en buiten.
Toen de pieten bedachten dat er helemaal geen schoorsteen op het dak van de kazerne zat, konden de pakjes wel eens op het dak staan.
Gelukkig hebben ze bij de brandweer ladders en gingen de pieten het dak op….en ja hoor…gelukkig nog 2 zakken met cadeaus.
Daarna kon het feest verder gevierd worden. De kinderen hebben genoten en zijn allen tevreden naar huis gegaan.

Foto's: Helena Bosma, meer foto's staan in ons fotoboek.
15 oktober 2013

Koningin Julianaschool op bezoek bij Brandweer Kollum

KOLLUM - Dinsdagmiddag ging groep 5 van CBS Koningin Juliana school uit Kollum op bezoek bij de brandweerkazerne. Zo vertrokken de kinderen opgewekt van school naar de brandweerkazerne. Bij de brandweerkazerne aangekomen stonden de brandweermannen hen al op te wachten.

Na ontvangst in de kantine werd door brandweerman Siebe de Jong via een PowerPoint-presentatie de ontwikkeling van de brandweer vanuit de geschiedenis tot de hedendaagse professionele hulpverleningsorganisatie uitgelegd en wat er alzo gebeurt bij de brandweer. Nadat de vele vragen waren beantwoord, werd de groep in drieën gedeeld en konden de leerlingen enthousiast zelf aan de slag.

De kinderen konden een kijkje nemen in de brandweerauto, men mocht een fiets doorknippen, en spuiten met een echte brandweerspuit. Aan het einde van de excursie kregen de kinderen een lekker bekertje ranja. Daarna werden ze per brandweerauto terug gebracht naar school met de sirene aan. Iets wat menig kind zich nog lang zal herinneren.

Tekst: Radio NOF
Meer foto's in ons fotoboek en zie ook onze Facebook pagina.

5 oktober 2013

Brandweer Kollum naar 112dag in Burgum

Op zaterdag 5 oktober zijn we met onze T-Ford en PM met koetakel naar de 112 dag in Burgum geweest. We waren hier op uitnodiging van de Brandweerploeg uit Burgum.
Door de gehele winkelstraat en de markt waren diverse stand met brandweer zaken, zodat het publiek zich helemaal kon verdiepen in de wereld van de brandweer.

Wij hebben de dag opgeleukt met onze old-timer de T-Ford uit 1924 van de Gemeente Kollumerland. Ook hebben we onze koetakel aan het publiek getoont.
Het was een mooie dag en het weer zat gelukkig erg mee en we hebben geen klagen gehad over de publieke belangstelling.

Op weg naar deze 112 dag konden we nog even aan een stukje hulpverlening doen, een caravan die los geslagen was van de auto. Voor de eigenaar van de caravan de berger gebeld die hen verder kon helpen.

Meer foto's vindt je op onze Facebook pagina.
23 september 2013

OSK op bezoek bij Brandweer Kollum

Vanavond waren de leden van de Ondernemers Societeit van Kollumerland op bezoek bij de brandweer van Kollum. Na ontvangst in de kazerne onder het genot van een bakje koffie of thee met cake werd er door groepscommandant Albert Hoof een presentatie gegeven over de brandweer en met name de Kollumer Brandweer en de nieuwe brandweer organistatie die er aan zit te komen.

De belangstelling was groot. Na het vragenvuur kon er een kijkje bij het materieel van de brandweer genomen worden waarbij ook werd uitleg werd gegeven en diverse vragen beantwoord werden.


Meer foto's in ons fotoboek.
10 augustus 2013

Brandweer Kollum organiseerd 6-kamp en static show tijdens Wet 'n wild te Kollum

Op deze 10e augustus hebben we in de middag een 6-kamp en een static show georganiseerd voor buurtkorpsen. Het hele gebeuren concentreerde zich op de voorstraat en het weer werkte gelukkig mee zodat we er ook Wet and Wild tegenaan konden.
Onze buurtkorpsen Buitenpost, Surhuisterveen, Grijpskerk, Burgum, en Drachten waren van de partij en gingen de strijd tegen elkaar aan op de voorstraat. De terassen waren goed gevuld dus waren we verzekerd van veel publiek. 
De bosbrandweer uit Niebert gaf acte de precence met 5 brandweer auto's waarvan 2 Amerikaanse Ladderwagens, dat dit een publieksterkker was zal duidelijk zijn.
Ook de beide Old Timers van Buitenpost en van Kollum waren natuurlijk van de partij.
De organisatie van de brandweergroep is aangevuld door enkele enthousiaste oud-brandweerlieden.

Korps Buitenpost werd uiteindelijk winnaar van de zeskamp, de prijzen werden door Burgemeester Bilker uitgereikt.

De HIM had ons gevraagd dit te organiseren. Omdat we volgend jaar geen gemeentelijk brandweerkorps meer zijn maar vanaf 1 januari 2014 vallen onder de veiligheidsregio besloten wij het maar te doen want of het in de toekomst nog mogelijk aan dergelijke festiviteiten mee te doen of te organiseren is niet duidelijk.

Als afsluiting van deze heel gezellige en sportive middag hebben alle deelnemende ploegen met hun voertuigen nog een defile gereden door Kollum, uiteraard met optische- en geluidssignalen.

Op onze facebook pagina en op de site van Radio NOF zijn verschillende foto's en filmpje van de dag te zien. In ons fotoboek staan de foto's van Tjibbe de Boer.

8 augustus 2013

Ook de Brandweer van Kollum aan de kook

De brandweer in Nederland slaat haar handen ineen om een gezamenlijk kookboek samen te stellen. Een kookboek voor en door de brandweer doorspekt met de trots, passie en liefde voor het brandweervak. Bij het maken van het boek staat samenwerking, teamwork en kennisdeling centraal. Het gezamenlijke kookboek biedt een unieke kans om bij andere regio's een kijkje in de keuken te nemen en om verhalen over te brengen op alle collega's in het land. Deze verhalen gaan bijvoorbeeld over lokale projecten, persoonlijke (spannende) ervaringen, unieke voertuigen, werkprocessen en/of specialismen.

Eten bereiden met behulp van een pan die 42000 kilo zwaar is? Een uitdaging voor de kookploeg uit de veiligheidsregio Fryslân. Locatie was een pittoresk stukje Houkesloot in Sneek (of Snits voor wie de Friese taal machtig is). Historie ontmoette hier de passie, ambacht kwam samen met natuur. Wat de Elfstedentocht is voor bevroren water, is het skűtsjesilen voor de vloeibare variant. De in Fryslân wereldberoemde Sneker Pan, het skűtsje van Sneek dat vorige week nog de glorieuze winnaar van het skűtsjesilen werd, was het decor van de tiende kookworkshop van Brandweer Nederland. Tja, wat moet hier nog aan toegevoegd worden? Natuurlijk, aandacht voor de hoofdrolspelers!

Prachtig was het om te zien dat samenwerking geen grenzen hoeft te kennen. Of je nou brandweermens bent in Menaldumadiel, Kollum of bijvoorbeeld Olderberkoop (zie google maps), het maakte niet uit. Johan Postma, regionaal commandant, zag met trots hoe er zij aan zij gewerkt werd, ook al was de ruimte op de Sneker Pan beperkt. Een ieder kreeg van elkaar de ruimte die hij of zij nodig had. Wim van der Veen, beroeps in Leeuwarden en vrijwilliger in Franeker, lijkt een exponent van iemand die door de aanstaande regionalisering ruimte kreeg en benutte. "Ik ga aan de slag in de afdeling Zuid-west als clusterhoofd planvorming en stop dus als bevelvoerder in de 24-uursdienst in Leeuwarden. Ik was toe aan iets nieuws. Ben erg blij dat ik deze kans krijg."

En kansen zijn er bij de brandweer. Gerald Huft uit Olderberkoop kreeg al snel de mogelijkheid door te groeien naar bevelvoerder, vooral ook omdat de collega's vertrouwen in hem hadden. "Als zelfstandige met een eigen slagerij, heb ik misschien wel een aantal eigenschappen die je ook als bevelvoerder goed kunt gebruiken. Maar het belangrijkste voor mij blijft het teamwork. Natuurlijk heeft iedereen z'n eigen verantwoordelijkheid, maar je kunt het alleen maar met elkaar. In Olderberkoop is dat een vanzelfsprekende gedachte. Anders hadden we nu niet zo'n mooie kazerne gehad. De totale ploeg heeft hier erg veel tijd in gestopt, maar wie heeft er dan ook een nieuwe kazerne, compleet met ouderwetse snijvoegen?"

Voor Elke Hielkema is samen dingen doen ook vanzelfsprekend gekoppeld aan de brandweer. Sinds juni is ze bij de brandweer van Menaldumadiel, waar ook haar vriend in de ploeg zit. Ze moest wel even wennen, maar niet aan de brandweercultuur. Haar vader was jaren bij de brandweer van Akkrum, waar zijzelf ook veel tijd heeft doorgebracht, onder andere als slachtoffer bij oefeningen. Ze wist dan ook wel wat haar te wachten stond. "Omdat mijn vriend en ik vaak op verschillende tijdstippen werken, ik werk zelf in de zorg, komen we elkaar dan bij de brandweer tegen. Dat is wel grappig." Tot slot, ook Jelle van der Valle uit Kollum was vol passie over de brandweer en het teamwork. "Ook naast het brandweerwerk doen we dingen met de ploeg. In mei hebben we nog een brandweerauto naar Roemenie gebracht die we eerst zelf helemaal opgeknapt hebben. We hebben gewoon een heel mooie ploeg."

Meer foto's van deze kookclinic staan in ons fotoboek.

16 mei 2013

Brandweer Kollum terug uit Roemenie

KOLLUM - Moe maar zeer voldaan is een delegatie van brandweer Kollum de afgelopen week weer thuis gekomen van een lange reis naar Roemenie. Wethouder Jelle Boerema, Albert Hoof, Karel Numan, Andries Oppersma, Jelle van der Valle en Bertus van der Meer hebben daar een werkbezoek gebracht aan het dorpje Rasca. En ze kwamen niet met lege handen. De plaatselijke brandweer van Rasca beschikte slechts over een aantal vrijwilligers, dat een hok als kazerne hebben met daarin enkel een paar brandblussers.

De Kollumer spuitgasten brachten een Mercedes 608 D uit 1976 mee, samen met een aanhanger motorspuit, kleding en helmen. Allemaal goed gekeurd materiaal wat in Nederland was afgeschreven, maar nog jaren lang prima dienst kan doen. De Mercedes is voorzien van blusmiddelen en hydraulisch redgereedschap, helemaal klaar voor de uitruk. De Kollumers werden dan ook na hun lange reis hartelijk ontvangen.

Na de overdracht aan de burgemeester werd gelijk de eerste dag na aankomst het nieuwe materiaal ingezet bij een bosbrand in de bergen. Ook de Kollumers trokken mee de bergen in en hebben assistentie verleend. De oude Mercedes bleek prima in staat te zijn om de steile hellingen te beklimmen. De dagen daarna werd er gezamenlijk geoefend om de brandweervrijwilligers van Rasca aan het nieuwe voertuig te laten wennen.

© Foto en Tekst: Karel Numan

Later een uitgebreid verslag en foto's van onze reis naar Roemenie.
06 mei 2013

Brandweer oefent groot en complex ongeval

Kollum - Maandagavond hebben de brandweerkorpsen van Buitenpost en Kollum samen een groot en complex ongeval geoefend op het nieuwe watersportterrein achter Pijnacker BV. Een akkerbouwer raakte onwel en kwam in botsing met twee auto's en een fietser met een klein kindje achterop. Het materiaal wat van de ladewagen afviel doorboorde de bestuurder van een van de auto's.

Ook kwam de fietser met zijn voet onder de ladewagen terecht en werd zijn kind door de klap gelanceerd. Tijdens de rondom verkenning werd deze gelijk gevonden. Inmiddels arriveerde blusgroep Buitenpost ook en de bevelvoerders overlegden en verdeelden de werkzaamheden. Buitenpost hield zich met haar HV voertuig en tankautospuit bezig met de gekantelde auto en de beknelde fietser, terwijl Kollum zich zou focussen op het doorboorde slachtoffer in het voertuig. Alle facetten van de technische hulpverlening kwamen aan bod zoals de stabilisatie en het spreiden en knippen maar ook de gewondenverzorging en het overleg tussen de blusgroepen onderling en de ambulance. Na afloop werd er gezamenlijk geëvalueerd in de kazerne van Kollum. De brandweerkorpsen kijken samen terug op een geslaagde oefening.

Lijkt dit brandweerwerk U ook wat, en zou u graag iets voor uw eigen omgeving willen betekenen dan kan dat! De brandweerkorpsen van zowel Kollum als Buitenpost zijn namelijk nog steeds op zoek naar een aantal nieuwe korpsleden. Meld u aan of vraag informatie op bij de brandweer in uw dorp!
Dit kan bijvoorbeeld al door op een maandagavond de kazerne binnen te lopen.

© Foto's en tekst: R. v.d Ploeg (ook in het fotoboek)
16 maart 2013 

Brandweer en wethouders van gemeente Kollumerland actief bij NL DOET

Munnekezijl – Evenals verleden jaar deden de wethouders en het vrijwillige brandweerkorps van de gemeente Kollumerland mee aan de vrijwilligersactie NL DOET. Zaterdagochtend hebben zij met elkaar molen “Rust Roest” in Munnekezijl schoongemaakt. Deze molen ook wel de Munnekezijlster molen genoemd, is een houten achtkant met rietgedekte kap op een stenen onderbouw, en dateert uit 1856. In 1999 is deze molen voor het laatst gerestaureerd en sindsdien heeft hij bloot gestaan aan de weersinvloeden.

Reden voor de wethouders en een delegatie brandweerlieden om de handen uit de mouwen te steken en onder andere de omloop en de balustrade te schrobben, en de bovenkant te schilderen. Een goede lunch en de koffie tussendoor werd goed verzorgt door Jacqueline Brauwers van Stichting Erfgoed Kollumerland en de vrijwillige molenaar, meneer Jan Ellens. Niet alleen in dit dorp was men druk ‘dwaande’ met NL DOET, in geheel Nederland staken vrijwilligers vandaag de handen uit de mouwen.

Foto’s René vd Ploeg (meer foto's op onze Facebook Pagina)
9 maart 2013

Opnieuw brandweermateriaal naar Roemenie

KOLLUM - “Een lot uit de loterij” zo noemde groepscommandant Albert Hoof van brandweer Kollum de oude Mercedes 608 D uit 1976. Deze oude brandweervoertuig stond te koop op Marktplaats en heeft jaren lang trouwe dienst gedaan bij de bedrijfsbrandweer Shell in Zaandam. De blusgroep in Kollum zocht een gebruikte, doch degelijke tankautospuit voor de brandweercollega’s in Roemenie. Al jaren lang heeft de gemeente Kollumerland en de Kolumer brandweer een vriendschappelijke band met Onca de Jos en Praid in Roemenië. Eerder ging naar deze gemeenten al twee voertuigen en blusmateriaal na bemiddeling van blusgroep Kollum.

Bij een bezoek van de Kollumers aan Praid Roemenie lag het dorp Rasca op de route. Via de contacten van oud-brandweerman Bertus van der Meer werd hier een tussenstop gemaakt. Tot grote verbazing bleek de brandweer van Rasca te bestaan uit een aantal vrijwilligers, die een hok als kazerne hebben met daarin slechts een paar brandblussers. Dit moet anders, vonden de Kolumer brandweerlieden.

Zo werd terug in Nederland gezocht om een passend voertuig, en werd dus gevonden. Een prima auto die nog jaren dienst kan doen en waarvan de pomp kortgelden nog geheel is gereviseerd. Maar met een lege auto kan men geen redding of blussing doen! Voor het materiaal in de auto werd Frans Kloosterman uit Buitenpost benaderd. Hij is Groepscommandant in Buitenpost en werkzaam bij brandweer Steenwijkerland in Overijzel.

In Steenwijkerland wordt op dit moment vele voertuigen vervangen. Het materiaal uit de oude auto’s wordt belangeloos geschonken voor dit goede doel. Kloosterman heeft een groot netwerk in de brandweerwereld en haalt overal materiaal weg, zelfs kleding, wat voor het goede doel graag wordt gegeven. Op deze manier kan de auto voor Roemenie worden voorzien van blusmiddelen en redgereedschap. Dit materiaal is voor Nederland afgeschreven, maar is gekeurd en nog prima te gebruiken.

Zaterdag 4 mei 2013 gaat een delegatie van de Kollumer brandweer naar Rasca Roemenie om de auto aan te bieden. Wethouder Jelle Boerema gaat ook mee om met eigen ogen te zien hoe het daar is gesteld op het gebeid van veiligheid. Volg onze reis naar Roemenië op Twitter en onze Facebook pagina.

© Foto’s en Tekst: Jan Beets
Klik hier voor meer foto's in het fotoboek 14 januari 2013

BHV Meckama en Brandweer Kollum oefenen samen Brand.

KOLLUM - Goed geoefend voor de dag komen en weten wat je moet doen als het echt een keer mis gaat, dat was maandagavond het motto tijdens een brandoefening in Zorgcentrum Meckama in Kollum. Op een leegstaande afdeling van het zorgcentrum werd een brand gesimuleerd. Rond 19.00 uur ging het brandalarm af, waarna de Bedrijfshulp Verlening (BHV)  en de brandweer van Kollum in actie kwamen.

Op de brandende afdeling werd één slachtoffer vermist. Tijdens de zoektocht in de rook door de brandweer werden er uiteindelijk vier slachtoffers gevonden. De oefening verliep prima en er bleef genoeg gesprekstof over voor de evaluatie achteraf.

© Foto’s: Jan Beets

1 januari 2013

De korpsleden van Brandweer Kollum wensen u een gezond en veilig 2013 toe.