Preventie in de auto

Waarom een brandblusser in de auto?

Een autobrand komt altijd onverwachts en grijpt snel om zich heen. Ondanks vele veiligheidsvoorzieningen en de goed technische kwaliteit van onze moderne auto's, neemt het aantal autobranden in ons land (ruim 2500 per jaar) nog steeds toe.

Door een aanrijding, slecht onderhoud, een onvoorzien defect, enzovoort. Vooral bij een ongeval kan een autobrand levensgevaarlijk zijn, als de inzittenden gewond, bewusteloos of bekneld zitten.

Als in een auto brand ontstaat, zal deze brand zich snel (kunnen) uitbreiden door de aanwezigheid van grote hoeveelheden brandbaar materiaal: Brandstof, bekabeling, banden en interieurafwerking.

Juist bij een brand in een auto is een snelle reactie een eerste vereiste. Een onmisbaar hulpmiddel daarbij is een "autoblusser".


Autobrandpreventie

Door een aantal eenvoudige maatregelen kunt u de kans op een autobrand verminderen. Of de omvang en ernst van een autobrand (als die toch mocht ontstaan) zoveel mogelijk in de hand houden. Enkele tips:Welke autoblusser?

Het beste is een blusser met een minimale vulling van 2 kilo. We kunnen daarbij kiezen uit twee typen, die geschikt zijn voor het blussen van autobranden. Dit zijn blussers, gevuld met:
ABC-poeder, dwz poeder geschikt voor vrijwel alle branden.

Bij onze keuze moeten we letten op de volgende punten:Plaats van de blusser

Bevestig de blusser vlakbij de bestuurder, het apparaat is dan direct bij de hand. Bijvoorbeeld tussen de voorstoelen, onderaan de stoel of tegen de wielkast. De blusser mag de bestuurder niet hinderen en moet stevig vastzitten in de houder. Door schokken, trillingen of plotseling remmen, mag de blusser niet losraken. Verder dient men ervoor te zorgen dat de blusser niet aan directe zonnestraling kan worden blootgesteld. Maak de blusser in ieder geval nooit op de hoedenplank of bagageruimte.


Wat te doen bij een autobrand?
Bij brand in uw eigen auto, dient u het volgende te doen:Ontdekt u brand bij een ander, doe dan het volgende:

DENK AAN UW EIGEN VEILIGHEID
NEEM GEEN ONNODIGE RISICO'S

Hoe een autobrand te blussen?

De capaciteit van een autoblusser is beperkt. Daarom moet snel en gericht worden geblust. Het is soms beter om met blussen even te wachten tot meer mensen met een blusser aanwezig zijn. Zorg ervoor dat u de gebruiksaanwijzing niet voor het eerst bij een brand leest!

Vraag zonodig advies bij de plaatselijke Brandweer.


En in geval van nood: