Rookmelders

De meeste doden bij brand ontstaan door verstikking. Een rookmelder is een praktisch hulpmiddel om op tijd rook en dus brand te ontdekken.

Opmerkingen


Montagelocatie van het apparaat

Voordat het apparaat reageert zal er eerst een bepaalde hoeveelheid rook naar binnengekomen moeten zijn. Het apparaat moet binnen 10 passen van de brandhaard gemonteerd zijn om te kunnen reageren en zodanig dat het geluid van de melder u op alle plaatsen in het huis kan bereiken, ook als u eventueel slaapt. Een enkele rookmelder in uw woning geeft enige bescherming als het op de juiste plaats gemonteerd is maar met 2 of meer rookmelders in uw huis bereikt u een optimale beveiliging om tijdig gewaarschuwd te worden. Het beste is het monteren van units in alle ruimtes waar eventueel een brand zou kunnen ontstaan, inclusief de kelder en zolder.

Woning met alleen begane grond

Hierbij is het belangrijk de melder te monteren in een gang of hal tussen de woon- en slaapunits. Plaats het zo dicht mogelijk bij de woonkamer, maar zorg dat u het alarm nog goed in uw slaapkamer kunt horen. Als het een grote bungalow betreft met een gang of hal van meer dan 15 meter, is een rookmelder niet genoeg. De afstand van eventuele branden kan dan meer dan 7,5 meter zijn, hetgeen te ver weg is.
In huizen met meer dan een slaapgedeelte zouden rookmelders tussen alle slaapkamers en de huiskamer geplaatst moeten worden.


Woning met meer dan een verdieping

In dit geval is de beste plaats voor uw rookmelder de hal beneden vlakbij de trap. Dit omdat rook meestal naar de gang trekt voordat het naar boven gaat en de slaapkamers bereikt. De 2e rookmelder moet ergens boven gemonteerd worden, want de rookmelder beneden zal deze rook hoogstwaarschijnlijk nooit opmerken.

Maximale beveiliging

De maximale beveiliging wordt bereikt door het plaatsen van een rookmelder in elke ruimte waar brand uit kan breken (met uitzondering van de plaatsen die hieronder nog vermeld worden). De huiskamer is de plaats waar 's-nachts meestal brand uitbreekt. Gevolgd door de keuken en dan de eetkamer. Ook slaapkamers waar elektrische apparatuur aanwezig is, b.v. een verwarmingselement of elektrische deken, of waar gerookt wordt, zouden moeten worden beveiligd. Ook is het aan te bevelen een rookmelder te monteren in vertrekken die bewoond worden door mensen die niet in staat zijn te reageren op een brand in de kamer. Te denken valt aan oudere personen of heel jonge kinderen.

Luistertest

Luister of u het alarm overal kunt horen als het in werking treedt. Doe dit met gesloten slaapkamerdeuren en met de radio, op een normaal geluidsniveau, aan. Als u het boven de radio uit hoort, is de kans groot dat u er door wordt gewekt in uw slaap, bij rookalarm.

Plaatsing van uw rookmelder

  1. Plafondmontage
    Hete rook stijgt op en verspreidt zich naar een centrale plafondpositie. De lucht is 'dood' en beweegt niet naar hoeken, daarom moeten rookmelders altijd ver van hoeken verwijderd gemonteerd worden. Ten minste 30 cm van een lichtpunt of enig ander voorwerp dat rook tegen zou kunnen houden. Houd ten minste 15 cm afstand van muren en hoeken.
  2. Muurmontage
    Als u over een balkenplafond beschikt of als het plafond voorzien is van hete lucht verwarming, plaats dan uw rookalarm aan de muur, ongeveer 15 tot 30 cm onder het plafond. Blijf ten minste 15cm uit de hoeken.
  3. Plafond met hoogteverschil
    Plaats hier uw alarm 90 cm vanaf het hoogst gemeten, horizontale punt, omdat 'dode' lucht voor de verhoging zou kunnen voorkomen dat rook het alarm bereikt.

Waar niet monteren
Plaats geen rookmelder in een van de volgende gebieden: 


Vals alarm
Als het alarm afgaat en er is geen aanleiding voor, dan brengt u eerst uw gezinsleden in veiligheid voordat u op onderzoek uitgaat. Controleer het huis voorzichtig op een eventueel kleine brand. Zoek naar rook. Misschien is het alarm geactiveerd door rook uit de keuken.

Als er vaak een vals alarm op dezelfde melder voorkomt, is het verstandig deze op een andere plaats te hangen, weg van de eventuele bronnen die het vals alarm veroorzaken.

Waarschuwing: Test niet met vuur !!

Als u toch met rook wilt testen gebruik hiervoor dan b.v. een wierookstokje. Als het alarm afgaat wapper dan hevig met een krant om het weer af te zetten.


Vervangen van de batterij
Een batterij gaat ongeveer een jaar mee. Als de batterij aan vervanging toe is zal het apparaat dit zelf aangeven door eens per minuut, 30 dagen lang, te piepen. Vernieuw de batterij ook als het apparaat niets doet als u op de testknop drukt. Het beste is na een jaar te vernieuwen, hoe dan ook. Gooi de batterij weg in de daarvoor bestemde afvalbak.

Schoonmaken van uw rookmelder
Doe dit regelmatig. Gebruik een zachte borstel of de borstel van uw stofzuiger om stof te verwijderen van de gaten waar de rook doorheen moet komen en de zijkanten van de melder. Doe dit minstens een keer per jaar. Borstel of stofzuig niet de binnenkant van de melder. De deksel kunt u verwijderen en afwassen. Zorg dat deze goed droog is als u het weer aanbrengt.
Waarschuwing: Schilder het alarm niet !!
Ander onderhoud als bovenvermeld, is niet nodig. Reparaties moeten door de fabrikant worden uitgevoerd.

Belangrijke aanwijzingen:


Beperkingen van rookmelders
Rookmelders hebben al belangrijk bijgedragen tot het voorkomen van slachtoffers in landen waar ze veelvuldig gebruikt worden.
Onafhankelijke instanties hebben vastgesteld dat ze bij ca. 35% van de branden niet voldeden, namelijk bij de volgende situaties:


Plannen van uw vluchtroute voor als het alarm afgaat.

Test de rookmelder vaak, zodat u en de rest van de familie, bekend raken met het geluid ervan. Zorg dat u een goed plan klaar hebt liggen en doorgesproken en plan ten minste 2 vluchtroutes. Leer kinderen hoe te ontsnappen en hoe ramen geopend moeten worden, en hoe ze ladders en andere hulpmiddelen kunnen gebruiken zonder hulp van volwassenen.

Controleer kamerdeuren op rook en warmte. Open ze niet. Gebruik alternatieve vluchtroute. Sluit deuren achter u wanneer u het pand verlaat.

Bij hevige rook, kruip dan naar buiten; blijf zo laag mogelijk bij de grond. Adem kort in en, indien mogelijk, gooi een natte doek over u heen. Er vallen meer doden door het inademen van rook dan door verbranding.

Verwittig de brandweer bij de buren. Vergeet niet uw adres te vermelden en een kort en bondige omschrijving van de situatie.
Bij een alarmmelding met uw mobiele telefoon doet u er goed aan om direct te vragen naar de Meld Kamer Friesland. (Als de brand in Friesland is natuurlijk)