Schoorsteenvegen

Schoorsteenvegen ter voorkoming van schoorsteenbrand
Jaarlijks zijn er honderden schoorsteenbranden die aanzienlijke schade aan woningen veroorzaken. Onderzoek heeft uitgewezen dat 40% van de schoorstenen niet periodiek wordt geveegd. Veel mensen staan niet of nauwelijks stil bij het feit dat een schoorsteen onderhoud nodig heeft.

De meest gestelde vragen:Waarom schoorsteenvegen?
Bij het stoken van hout, kolen of olie ontstaan onverbrande deeltjes die in het rookkanaal terechtkomen. Deze deeltjes hechten zich aan de wand van het rookkanaal en vormen een teerachtige, zeer brandbare laag die creosoot genoemd wordt. Bij een temperatuur van ongeveer 500 graden (al snel bereikt wanneer u de kachel stookt) vliegt deze laag in brand en de schoorsteen brand is een feit. De mate van aanslag wordt mede bepaald door uw stookgedrag: smoort u uw kachel teveel, d.w.z. dat de brandstof te weinig zuurstof krijgt, dan ontstaat hierdoor een onvolledige verbranding, waarbij extra afvalstoffen vrijkomen. Daardoor kan de schoorsteen ook verstopt raken. Er is dan weinig of geen "trek". Verbrandingsgassen slaan terug de kamer in, waardoor er gevaar ontstaat voor koolmonoxidevergiftiging. Regelmatig de schoorsteen laten vegen is daarom belangrijk. Bovendien controleert de veger de schoorsteen op scheuren en/of loszittende delen.


Hoe vaak schoorsteenvegen?
Het onderhoud van uw schoorsteen is bepaald in de bijlage van de bouwverordening. Bij gebruik van hout, kolen of olie, wanneer u de kachel of open haard als sfeerverwarming gebruikt, is een keer per jaar vegen voldoende. Bij intensief gebruik, bijvoorbeeld als hoofd- of bijverwarming, is het verstandig om het kanaal twee keer per jaar te laten vegen.


Ook vegen bij gaskachels of gasgestookte c.v.-ketels?
Bij apparaten die op gas gestookt worden, zoals gaskachels, gasgestookte c.v. ketels en (bad)geisers in moderne woningen, is er normaal gesproken geen vervuiling van het rookkanaal. Het is wel van belang dat de gasgestookte apparaten regelmatig onderhouden en afgesteld worden. Het is verstandig om jaarlijks, bijvoorbeeld tijdens het onderhoud, ook even naar het rookkanaal te laten kijken. Het is immers niet ondenkbaar dat er in het kanaal een verstopping ontstaat, bijvoorbeeld door een vogelnestje. Bij oudere types rookkanalen of schoorstenen is het verstandig om één keer per jaar te laten vegen.


Ben ik verzekerd tegen schoorsteenbrand?
U bent verzekerd wanneer er geen sprake is van achterstallig onderhoud. Bij de meeste verzekeraars moet u na een schoorsteenbrand via een rekening aan kunnen tonen dat de schoorsteen geveegd was. Sommige verzekeraars eisen dat het schoorsteenveegbedrijf is aangesloten bij de Kamer van Koophandel. Vraag informatie over de polisvoorwaarden bij uw tussenpersoon of verzekeraar.


Schoorsteenkappen?
Er bestaan verschillende kappen voor kolen, olie, gas of houtgestookte kachels:

Regenkapjes zijn verboden op afvoeren waarop een gasapparaat staat aangesloten.

Alleen kappen van Giveg- of CE-keurmerk zijn toegestaan. Een kap tegen het inregenen of om de vogels uit de schoorsteen te houden kan nooit kwaad. De prijzen van bovengenoemde kappen variëren van €15,- tot ca. €150,-. Wanneer een schoorsteen slecht "trekt' vormt een trekkap niet altijd de oplossing. Laat de schoorsteen liever grondig nakijken op scheuren en lekkages.


Erkende schoorsteenvegers
De "erkende" schoorsteenveger bestaat niet. Schoorsteenveger is een vrij beroep. Iedereen, vakbekwaam of niet, kan dit beroep uitoefenen. Er zijn bedrijven die hun diensten aan de deur aanbieden. Vaak gebruiken zij slecht gereedschap en verrichten extra werkzaamheden waar u niet om gevraagd heeft, maar daar wel veel voor moet betalen. Ga niet met deze bedrijven in zee. Schakel een bedrijf in dat is aangesloten bij de Algemene Schoorsteenvegers Patroon Bond (ASPB) in Amsterdam. De leden van de bond hebben een toelatingsexamen afgelegd en zijn verplicht een aansprakelijkheids verzekering af te sluiten.
Schild ASPB Klik hier voor naar de website van de ASPB te gaan bij ons in de buurt kunt u bijvoorbeeld terecht bij: Klik voor om naar de website van WIJMA Twijzel te gaan
Belangrijk: spreek vooraf een prijs af voor het vegen, eventueel het plaatsen van een kap, inclusief BTW en voorrijkosten. Leg deze afspraak schriftelijk vast. Spreek met de veger af dat hij alléén moet doen wat u met hem afgesproken hebt. Eventuele grotere reparaties dient hij eerst met u te overleggen. Vraag om een kwitantie met daarop de werkzaamheden die verricht zijn. Een veegbeurt kost ca. €35,- tot €50,-.


Koolmonoxide!
Koolmonoxide (CO) is dodelijk gas dat u niet kunt ruiken of proeven. Toch zijn er een aantal zaken die mogelijk op de aanwezigheid van CO kunnen duiden: het beslaan van ramen in de kamer waar wordt gestookt of het vettig worden van dubbel glas. Ook wanneer u last krijgt van branderige ogen, hoofdpijn of flauw dreigt te vallen, kan er sprake zijn van koolmonoxide. Buiten het feit dat centrale verwarmingsinstallaties, gaskachels, (bad)geisers en schoorstenen in goede staat moeten zijn, dient u altijd voor voldoende ventilatie in de woning te zorgen. Bij slecht onderhouden schoorsteenkanalen kan de brandweer, indien er koolmonoxide wordt gemeten, een stookverbod opleggen.En in geval van nood: