Vrijwilliger bij de brandweer, “WIE DURFT?”

 

Vrijwel alle gemeenten in Nederland beschikken over een eigen brandweerkorps. De grootte van het korps is afhankelijk van de omvang van de gemeente. Het overgrote deel van de brandweermannen/vrouwen zijn vrijwilliger.

 

 

Als er bij u in de buurt brand uitbreekt, een ernstig ongeval plaatsvindt, bomen omwaaien of dieren in nood raken, dan belt u de brandweer. De brandweer roept dan zijn ‘vrijwilligers’ op. Mensen die net zoals u gewoon aan het werk zijn met een “pieper” bij zich. Als de “pieper” gaat telt vanaf dat moment letterlijk elke seconde. Daarom is het voor de brandweer van Kollumerland c.a. natuurlijk heel belangrijk om steeds over voldoende vrijwilligers te kunnen beschikken. Dit is echter niet altijd even gemakkelijk. Vanwege natuurlijk verloop zijn wij op zoek naar mensen die onze ploeg kunnen versterken. De vrijwillige brandweer van Kollumerland c.a. is een gezellige, gemotiveerde ploeg van zowel jong als “oud”, die iets willen betekenen voor de samenleving en daaruit een groot stuk plezier, voldoening en beleving halen.

 

De gemeente waardeert de bereidheid van werkgevers om hun werknemers in de gelegenheid te stellen om altijd op onverwachte momenten beschikbaar te zijn. Op dat moment moeten er voldoende mensen zijn om calamiteiten te kunnen bestrijden en moet de werknemer kortere of langere tijd bij de werkgever weg. Om dit ongemak enigszins te compenseren kent de gemeente Kollumerland c.a. een  “Vergoedingsregeling vrijwilligers bij de gemeentelijke brandweer”. Deze regeling voorziet in een financiële tegemoetkoming voor de werkgever om het loon te compenseren. Helaas kan op deze wijze niet het verlies aan productie worden gecompenseerd. Tevens zit er een nevenvoordeel voor de werkgever aan een lid van de brandweer binnen het bedrijf: er is redelijk goedkoop een opgeleide en goed getrainde bedrijfshulpverlener in het kader van de ARBO-wet binnen het bedrijf aanwezig.

 

Als u na het lezen van deze brief als brandweerman/vrouw aan de slag wilt,  moet u wel voldoen aan een aantal belangrijke eisen;

 

·                    u bent tussen de 18 en 38 jaar

·                    u bent overdag beschikbaar

·                    bij voorkeur wonen en werken in Kollum

·                    u bent gezond, zowel geestelijk als lichamelijk

·                    u bent flexibel en in staat onder hoge druk en spanning te werken

·                    goed in teamverband kunnen werken.

 

Indien u de uitdaging aandurft of meer wilt weten over het brandweerwerk verzoeken wij u onze site www.brandweerkollum.nl te bezoeken of contact op de nemen met de heer A. Hoof, tel 06-30735286. Voor meer informatie over ons brandweer werk kun je ook onze Flyer downloaden in PDF Formaat